Beschermd monument

Villa Mont Kemmel

Beschermd monument van 24-09-1996 tot heden
ID: 13827   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13827

Besluiten

Villa Mont Kemmel
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3107

Beschrijving

Villa Mont Kemmel is beschermd als monument. De bescherming omvat het eclectisch burgerhuis, met inbegrip van het interieur en de kleine binnenkoer.


Waarden

Villa Mont Kemmel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Een representatief voorbeeld van de architecturale invulling van de 19de-eeuwse stadsuitbreiding van Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme.
Een geslaagde oplossing uit de Belle Epoque voor het bouwen van een stedelijke vakantiewoning op een opvallend smal en diep perceel.
Eén van de resterende exemplaren van de Belle Epoque-architectuur te Oostende.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Een representatief voorbeeld van de architecturale invulling van de 19de-eeuwse stadsuitbreiding van Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme.
Een geslaagde oplossing uit de Belle Epoque voor het bouwen van een stedelijke vakantiewoning op een opvallend smal en diep perceel.
Eén van de resterende exemplaren van de Belle Epoque-architectuur te Oostende.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Mont Kemmel

Kemmelbergstraat 27 (Oostende)
* Kemmelbergstraat nr. 27. Z.g. "VILLA MONT KEMMEL". Smal eclectisch pand opgetrokken in 1898. Dit eclectisch enkelhuis vormt samen met "VILLA MAGDELEINE" (nr. 29) een samenstel van twee gaaf bewaarde belle epoque gevels. Beschermd als monument bij M.B. van 24/09/1996.Souterrain, drie bouwlagen en één travee onder mansardedak (nok evenwijdig met straat; pannen, kunstleien). Bakstenen li