Beschermd monument

Schoolschip Mercator

Beschermd monument van 24-09-1996 tot heden

ID: 13829   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13829

Besluiten

Zeilschip Mercator
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3108

Beschrijving

Het schoolschip Mercator is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig zeilschip van het type barkentijn met drie masten, genaamd Mercator is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als laatste Belgische schoolschip met zeilen en hulpmotor dat:

  • Werd gebouwd in 1932, namelijk in de laatste periode dat er nog zeilkoopvaardijschepen in de omvaart waren, wat duidelijk blijkt uit de gecombineerde aanwezigheid van traditionele en eigentijdse kenmerken. Dit laatste vooral wat de uitrusting aangaat.
  • Inzicht verleent in een opleidingsmethode bij de Belgische Marine tot 1960.
  • Heeft deelgenomen aan bijzondere wetenschappelijke opdrachten en sportmanifestaties.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Mercator

Mercatordok (Oostende)
De barkentijn Mercator werd in 1932 als opleidingsschip voor de Belgische mercantiele vloot gebouwd. In 1961 werd de Mercator als museumschip ingericht. De Mercator ligt sinds 1965 vrijwel onafgebroken in Oostende afgemeerd.