Parochiekerk Sint-Niklaas met kerkhofsite

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoegaarden
Deelgemeente Outgaarden
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat (Hoegaarden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24041/108.1
  • 4.01/24041/132.1
  • OB001708

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat zonder nummer, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Classicistisch gebouw, heropgericht in de tweede helft van de 18de eeuw, tezelfdertijd als de pastorie, met gebruik van oude elementen.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Niklaaskerk in het geheel, de begraafplaats voor gesneuvelden en de omliggende kerkhofsite.

Waarden

De Sint-Niklaaskerk met inbegrip van de begraafplaats voor de gesneuvelden en de tot ommuurde siertuin omgevormde kerkhofsite is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

homogeen witgeschilderde, door een op pilasters rustend, gestuct gewelf met steekkappen overdekte, goed geproportioneerde éénbeukige ruimte met verzorgde natuurstenen bevloering en een overwegend 18de en 19de eeuws meubilair waaronder drie barokke portiekaltaren, een Louis XV-koorlambrisering, gepolychromeerde houtsculpturen (16de-18de eeuw) en een beschermd orgel uit 1855.

historische waarde

samen met de aanleunende pastorie vormt deze sinds de 14de eeuw vermelde, voormalige afhankelijkheid van het kapittel van de Sint-Martinuscollegiale van Visé een opmerkelijk en harmonieus classicistisch ensemble (1760 en 1846). Bovendien omvat het een oudere kern in kwartsiet van Overlaar en een ongebruikelijke typologie: een bakstenen, vier traveeën tellend éénbeukig kerkje met een door afgeronde torentjes geflankeerde vierkante westtoren, met helmbekroning en een klein vierkant koor waartegen de pastorie werd aangebouwd. Het classicistisch karakter vertaalt zich in de strakke compositie van door hoekkettingen belijnde elementaire volumes opengewerkt met in Gobertange uitgevoerde, hoge steekboogvensters in een vlakke omlijsting en een geaccentueerde westingang in de vorm van een rondboogdeur met sluitsteen, imposten met spiegelmotief en rechte druiplijst waarboven het bekronend doksaalvenster en het chronogram “PopVLe eCCe tanDeM resVrgo” (1760).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.