Beschermd monument

Art-deco-burgerhuis

Beschermd monument van 16-06-2009 tot heden

ID: 13830   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13830

Besluiten

Art-deco woning ontworpen door G. Henderick
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 16-06-2009  ID: 4625

Beschrijving

Art-deco-burgerhuis naar ontwerp van Geo Henderick te Middelkerke, is beschermd als monument.Waarden

Art deco-pand naar ontwerp van Geo Henderick is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde één van de weinige realisaties van woonhuizen door de Gentse architect Geo Henderick (1879-1957) buiten Gent en omgeving. De weinige werken van Henderick aan de kust situeren zich in de periode dat hij adviserend architect en directeur van de werken van de Dienst der Verwoeste Gewesten voor Veurne en de kuststreek is, dit vanaf 1920 tot circa 1925. Het pand aan de Koninginnelaan nr. 13 dateert van 1925 en is aldus één van de vroegste art deco-ontwerpen van Henderick. Het is een realisatie van een art deco-gevel op een vrij smal perceel. Het pand contrasteert met de eerder sobere lijstgevels in de straat.
Als zijnde een art deco-pand dat representatief is voor het begin van de tweede grote productieperiode 1925-1935 binnen het oeuvre van Geo Henderick (1879-1957). Het werk uit deze periode is doordrongen van een art deco-vocabularium dat sterk beïnvloed is door de expressionistische baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School. Herkenbaar voor dit vocabularium en voor het oeuvre van Geo Henderick zijn hier: de paraboolvormige centrale travee op de begane grond, de driezijdige erker oplopend in een balkon, de decoratieve toepassing van baksteen en het benadrukken van het portaal door siersmeedwerk. Ook het glas-in-Iood is typisch voor een plastisch gevelconcept.
Als zijnde een vroege realisatie (1925) binnen het art deco-oeuvre van Geo Henderick (1879-1957). Het huis toont reeds enkele kenmerken die zullen terugkeren in het latere werk van Henderick in Gent (bv. eigenwoning van 1927-1928 aan de Gordunakaai, bv. opbrengsteigendom Carpentier van 1928): de sokkelvormende begane grond (geen baksteenparement, arduin en/of gecementeerd), de centrale driezijdige erker met blokvensters, achtzijdige vensters die de erker of het balkon flankeren, hals- of klokgevels.
Als zijnde een art deco-pand met bewaard houtwerk, onder meer blokvensters en roedeverdeling in de bovenlichten. Het houtwerk is een erg belangrijk element binnen het oeuvre van de Gentse architect Geo Henderick (1879-1957). Ook het verzorgde baksteenparement is gaaf bewaard. Bij Koninginnelaan nr. 13 gebruikt hij niet de Nieuwpoortse baksteen die hij in de kuststreek had leren kennen en ook na zijn terugkeer naar Gent zal blijven gebruiken, maar wel een aanverwante gele baksteen, met pame de zogenaamde Briques de Venloll (confer aanduiding ter hoogte van het balkon). Dit gegeven kan mogelijk verklaard worden door een schaarste tijdens de wederopbouwperiode van de jaren 1920.

artistieke waarde

Het art deco-pand aan de Koninginnelaan nr. 13 is een belangrijke schakel in de studie van de biografie en het oeuvre van Geo Henderick. Het is met name één van de weinige realisaties van woonhuizen door de Gentse architect Geo Henderick (1879-1957) buiten Gent en omgeving, en een vroege realisatie (1925) binnen zijn art deco-oeuvre.
Het art deco-pand van Geo Henderick omvat een interieur met klassiek grondplan: een hal en vervolgens een gang met trap, rechts geflankeerd door een enfilade van salons. Er is een erg verzorgd materiaalgebruik: een tegelvloer met geometrische motieven, geproduceerd door de Franse firma Utzschneider & Jaunez, verzorgd binnenschrijnwerk van trap en deuren. Dit laatste kan mogelijk gelinkt worden aan de bouwheren, de Middelkerkse timmerlieden Boerjan.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis in art deco

Koninginnelaan 13 (Middelkerke)
Koninginnelaan nr. 13. Eclectisch breedhuis, vermoedelijk heropgebouwd in begin jaren 1920. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak. Arduinen plint; gele baksteenbouw; begane grond met sierbanden bepleisterd en witbeschilderd. Centraal risaliet met brede trapezoïdale erker met leien beschieting en bekronend balkon met geajoureerde borstwering waarop korte post