Beschermd monument

Koninklijk Atheneum en kostschool met beheerderswoning

Beschermd monument van 01-12-2000 tot heden
ID: 13831   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13831

Besluiten

Gebouwen van het Koninklijk Atheneum I
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-2000  ID: 3595

Beschrijving

Het Koninklijk Atheneum en de kostschool met aanpalende beheerderswoning zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de onderwijsgebouwen van het Koninklijk Atheneum en het poortgebouw aan de Léon Spillaertstraat, samen met de kostschool en aanpalende beheerderswoning aan de Rogierlaan.


Waarden

Het poortgebouw, de klasgebouwen en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderswoning zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een fraai en goed bewaard voorbeeld van de scholenbouw omtrent de eeuwwisseling. Het is ontworpen door de Oostendse architecten J. Caluwaers en A. Raoux in coördinatie met de toenmalige stadsingenieur A. Verraert. De opening heeft plaats in 1901.
Het grondplan van het Koninklijk Atheneum beantwoordt aan het overheidsprogramma van 1852 dat tijdens de twee volgende decennia voortdurend verduidelijkt en aangevuld wordt. Aandacht voor hygiëne en bouwconcept staan centraal.
De uiterlijke vormgeving is representatief voor het toenmalige officiële onderwijs. De frontvleugel aan het Leopoldpark huldigt het heersende, academische neoclassicisme, die in soberheid en klare lijn het ernstige en verheven ideaal van de school belichaamde. De imposante internaatvleugel aan de Rogierlaan is daarentegen neobarokgetint. Hiermee werd het vrijzinnige en officiële karakter van het onderwijsnet in monumentale zin benadrukt. Deze straatvleugels gaven respectievelijk aan het Leopoldpark en aan de Rogierlaan een blijvende identiteit.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een weerspiegeling van de hoogconjunctuur welke Oostende tijdens de Belle Epoque als koninklijke en mondaine badstad kende. Dit uitte zich in een demografische en territoriale expansie, en noopte tot de oprichting van nieuwe schoolgebouwen.

artistieke waarde

Omwille van het verzorgde interieur van de front- en klassenvleugels dat aansluit bij de vormgeving van de buitenkant. De voormalige kostschool bewaart nog een trappenhuis afgewerkt met polychrome bakstenen in de lijn van de frontvleugel en de omlopende klassengang en -galerij, een bijkomende bevestiging van het eenheidsconcept atheneum-kostschool.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Koninklijk Atheneum I en poortgebouw

Leon Spilliaertstraat 31 (Oostende)
* Léon Spilliaertstraat nr. 31. <italic>Koninklijk Atheneum I</italic>. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Opgetrokken in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de K


Kostschool met aanpalende beheerderswoning

Rogierlaan 10, 12 (Oostende)
* Rogierlaan nr. 10-12. Voormalige kostschool met de aanpalende beheerderswoning van het <italic>Koninklijk Atheneum I</italic>. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Oprichting van Koninklijk Atheneum in 1882 met voorlopig o