Koninklijk Atheneum I: Herenhuis

Beschermd monument van 01-12-2000 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Leon Spilliaertstraat
Locatie Leon Spilliaertstraat 21 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/1005.1
  • 4.01/35013/357.1
  • OW001399

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis

Leon Spilliaertstraat 21, Oostende (West-Vlaanderen)

* Léon Spilliaertstraat nr. 21. Voormalig herenhuis in neoclassicistische stijl, uit het laatste kwart van de 19de eeuw, nu deel van het Koninklijk Atheneum I en tijdelijk benut als "<italic>Leefschool De Vlieger</italic>". Beschermd als monument bij M.B. van 1/12/2000.Drie bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde en witbeschilderde lijstgevel met imi

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis, vandaag geïntegreerd bij het Koninklijk Atheneum I, is beschermd als monument.

Waarden

Het pand nu geïncorporeerd bij het Koninklijk Atheneum I is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een representatief voorbeeld van de architecturale invulling van de 19de-eeuwse westelijke stadsuitleg te Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme. Dit neoclassicistisch herenhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw met prominente ligging aan het Leopoldpark behoort tot de hier zeldzaam geworden voorbeelden van dit type van bewoning. Het beschikt bovendien over een typerende planindeling en ruimtewerking met koetsdoorrit en rechts aansluitende vestibule waarvan de aankleding bewaard bleef.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde relevant voor de levensstijl van de welvarende 19de-eeuwse burgerij, hier in het bijzonder te Oostende tijdens de Belle Epoque.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.