Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Onze Lieve Vrouwstraat
Locatie Onze Lieve Vrouwstraat zonder nummer (Nieuwpoort)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/764.1
  • DW000093
  • OW000905

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze Lieve Vrouwstraat zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Parochiekerk gelegen binnen de voormalige vestingen, in het meest zuidelijke stadsgedeelte in nabijheid van de vroegere zuidelijke stadspoort.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Nieuwpoort (Nieuwpoort)

In het begin van de 16de eeuw beschikte de kerk over twee orgels; bekende namen van orgelmakers zijn aan te treffen in de kerkrekeningen. De orgelkast die aanwezig was net vóór de vernieling in WO I droeg het jaartal 1643; over deze tijdspanne zijn echter geen archivalia bewaard. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw zijn we op de hoogte van ingrepen door verschillende orgelmakers: J. en G. van Belle (2de helft 17de eeuw), J. de Gruytters (kleine reparaties, 1733), H. Pescheur (herstelling, 1734), de gebroeders De Rijckere (1743-45), A.-J. Berger (1753-54). Tussen 1770 en 1787 werd het orgel gerenoveerd door P. en L.-B. van Peteghem. Voor de 19de eeuw zijn geen gegevens voorhanden. Het orgel ging verloren in WO I. In 1927 werd een nieuw orgel geleverd door J. Anneessens; dit ging verloren in de brand van 1940. Het huidig orgel is van Jos. Loncke en Zonen uit 1966.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw. De recentere toren (gebouwd in 1952), ten noorden van het oudere gebouw, behoort niet tot de bescherming.

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.