Beschermd monument

Hoeve De Grote Moerbeyerboom

Beschermd monument van 26-05-2004 tot heden

ID: 13836   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13836

Besluiten

Geografisch pakket Zuienkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2004  ID: 4247

Beschrijving

De hoeve, zogenaamd De Grote Moerbeyerboom, is beschermd als monument. De bescherming omvat het deels gekasseid erf van de hoeve met poel, mestvaalt en historische gebouwen, met name het boerenhuis met aangebouwde stallingen, wagenhuis en schuur, de losstaande schuur, stal en het bakhuis met zomerkeuken.Waarden

De hoeve De Grote Moerbeyerboom, zijnde het erf met poel, mestvaalt en kasseibedekking waarop de historische gebouwen, namelijk het boerenhuis met aangebouwde stallingen, wagenhuis en schuur, de losstaande schuur, stal en het bakhuis met zomerkeuken, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders, met een eerste vermelding in 1554, doch waarvan de geschiedenis vermoedelijk teruggaat tot in de middeleeuwen. Getuige daarvan zijn de perceelsgrenzen die teruggaan op het oorspronkelijk vierkant omwald erf;
Als zijnde een historische hoeve gelegen op een terp met goed bewaarde gebouwen die opklimmen tot minimaal de 18de en 19de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve die qua typologie kenmerkend is voor de Noordzeepolders, namelijk een hoeve met deels witgekalkte losstaande bestanddelen, zijnde het boerenhuis met opkamer en aangebouwde stallen, wagenhuis en schuur, de losstaande schuur onder hoge bedaking, de stal en het bakhuis met zomerkeuken. De historische gebouwen zijn goed bewaard en gelegen op een deels gekasseid erf met nog gebruikte poel en mestvaalt;
Als zijnde een hoeve met gaaf bewaarde minimaal 18de- en 19de-eeuwse losstaande bestanddelen, die een getuige zijn van de historische landelijke bouwtechnieken. Opmerkelijk is het witgekalkte stalkruis boven de ingang van de aangebouwde stal aan de erfzijde, een oud gebruik om het onheil te bezweren;
Als houdende enkele waardevolle interieurelementen in het boerenhuis, onder meer de balkenzoldering en de houten schouw waarboven fraaie houten bordenlijst in de zitkamer.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een historische woonvorm in de door landbouw gedomineerde Noordzeepolders;
Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en kwaliteitsvolle uitwerking een materiƫle weergave is van de historische rijkdom van de landbouw in de polderstreek.

volkskundige waarde

Als getuige van een zeldzaam geworden gebruik ter bezwering van het onheil, zie het opmerkelijk witgekalkte stalkruis boven de ingang van de aangebouwde stal aan de erfzijde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Grote Moerbeyerboom

Langedorpweg 4 (Zuienkerke)
Langedorpweg nr. 4. Hoeve z.g. "De Grote Moerbeyerboom" een voormalig omwalde historische hoeve gelegen op een terp en opklimmend tot minimaal de 16de eeuw. Ver achterin gelegen dichtbij de grens met Stalhille (Jabbeke). Ontwerp van Lijst sinds 12/05/2003. Historiek. De hoeve wordt voor het eerst vermeld in 1554, doch heeft een oudere geschiedenis, gezien deze op dat moment reeds als vervallen e