Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-1995 tot heden

ID
13840
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13840

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het Hof van Heule, de cichorei-ast, de omgeving van de Preetjesmolen en de Heulebeek en Heulebeekvallei.Waarden

Het Hof van Heule, de cichorei-ast, de open omgeving van de Preetjesmolen, de Heulebeek en Heulebeekvallei met watermolensite is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: het Hof van Heule, als nog gaaf bewaarde, laatmiddeleeuwse, tweeledige site met walgracht met opperhof/neerhofstructuur met hoeve op neerhof, waarbij het geheel met omwalling, bebouwing en beplanting, beeldbepalend zijn in het totaalkader van het vallei/kouterlandschap;

artistieke waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: het Hof van Heule, als nog gaaf bewaarde, laatmiddeleeuwse, tweeledige site met walgracht met opperhof/neerhofstructuur met hoeve op neerhof, waarbij het geheel met omwalling, bebouwing en beplanting, beeldbepalend zijn in het totaalkader van het vallei/kouterlandschap;

historische waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: het Hof van Heule, als nog gaaf bewaarde, laatmiddeleeuwse, tweeledige site met walgracht met opperhof/neerhofstructuur met hoeve op neerhof, waarbij het geheel met omwalling, bebouwing en beplanting, beeldbepalend zijn in het totaalkader van het vallei/kouterlandschap;

industrieel-archeologische waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: het Hof van Heule, als nog gaaf bewaarde, laatmiddeleeuwse, tweeledige site met walgracht met opperhof/neerhofstructuur met hoeve op neerhof, waarbij het geheel met omwalling, bebouwing en beplanting, beeldbepalend zijn in het totaalkader van het vallei/kouterlandschap;

sociaal-culturele waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de open omgeving van de Preetjesmolen, als oorspronkelijke site voor de vlasteelt en verwerkende nijverheid, meer specifiek als Vlaszwingelmolensite;

artistieke waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de open omgeving van de Preetjesmolen, als oorspronkelijke site voor de vlasteelt en verwerkende nijverheid, meer specifiek als Vlaszwingelmolensite;

historische waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de open omgeving van de Preetjesmolen, als oorspronkelijke site voor de vlasteelt en verwerkende nijverheid, meer specifiek als Vlaszwingelmolensite;

industrieel-archeologische waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de open omgeving van de Preetjesmolen, als oorspronkelijke site voor de vlasteelt en verwerkende nijverheid, meer specifiek als Vlaszwingelmolensite;

sociaal-culturele waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de Heulebeek en Heulebeekvallei met watermolensite, als historische as in de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio en de bovenstaande elementen, nauw verbonden met de vroegere vlasteelt en vlasnijverheid die een sterke stempel drukten op de historische, sociale en economische ontwikkeling van de streek.

artistieke waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de Heulebeek en Heulebeekvallei met watermolensite, als historische as in de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio en de bovenstaande elementen, nauw verbonden met de vroegere vlasteelt en vlasnijverheid die een sterke stempel drukten op de historische, sociale en economische ontwikkeling van de streek.

historische waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de Heulebeek en Heulebeekvallei met watermolensite, als historische as in de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio en de bovenstaande elementen, nauw verbonden met de vroegere vlasteelt en vlasnijverheid die een sterke stempel drukten op de historische, sociale en economische ontwikkeling van de streek.

industrieel-archeologische waarde

artistieke, historische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele, in casu esthetische waarde: de Heulebeek en Heulebeekvallei met watermolensite, als historische as in de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio en de bovenstaande elementen, nauw verbonden met de vroegere vlasteelt en vlasnijverheid die een sterke stempel drukten op de historische, sociale en economische ontwikkeling van de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving

Hoge Dreef, Lage Dreef, Sint-Godelievestraat, Vlasmolenstraat, Warande, Watermolenwal, Wittestraat, Zeger van Heulestraat (Kortrijk)
Het dorpsgezicht bevindt zich ten noordoosten en ten oosten van het centrum van Heule en omvat het Hof van Heule en de omliggende landerijen, de open kouter rond de Preetjesmolen en de langsliggende vallei van de Heulebeek, tussen de Warande en Watermolen.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Heerlijkheid van Heule

Zeger van Heulestraat 53-55 (Kortrijk)
Historische hoeve zogenaamd "Heerlijkheid van Heule", is vanouds het centrum van de vrij aanzienlijke heerlijkheid van Heule en tevens dorpsheerlijkheid. Beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 08.06.1995 en boerenhuis en poortgebouw beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.


Preetjesmolen

Hoge Dreef 24 (Kortrijk)
De Preetjesmolen is een windmolen met gesloten voet, dat de intussen uiterst zeldzame functie van vlaszwingelmolen heeft.


Schapershoeve

Watermolenwal 35 (Kortrijk)
Hoeve opgenomen in beschermd dorpsgezicht (M.B. van 09.06.1995). 19de-eeuwse hoeve met losse, bakstenen bestanddelen, L-vormig gegroepeerd rondom een deels gekasseid erf, bereikbaar via noordelijk erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek.