Kattesas of Oude Veurnesas

Beschermd monument van 29-05-1995 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Albert I laan
Locatie Albert I laan zonder nummer (Nieuwpoort)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/313.1
  • OW000917

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kattesas of Oude Veurnesas

Albert I laan zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Het ‘oude Veurnesas’ of ‘Kattesas’ was een sluis op de aansluiting van de IJzer en de Oude Veurnevaart. De westsluis, de 13de-eeuwse voorloper van het Kattesas, werd herbouwd toen in 1383-1385 Nieuwpoort een eerste keer versterkt werd. Het sas moest het waterpeil in de vestinggracht regelen. De Benaming Kattesas verwijst naar een nabijgelegen geschutsstelling of kat. De verdere geschiedenis van het sas is niet duidelijk. Het werd in elk geval herbouwd in 1818, toen de versterkingswerken rond Nieuwpoort gemoderniseerd werden in het kader van de uitbouw van de Wellingtonlinie. De werken werden uitgevoerd door een lokale aannemer, wellicht op basis van plannen opgemaakt door de Brugse ingenieur Jacob Dekaestecker. In 1876-1878 werd het sas nogmaals herbouwd, toen ook het volledige Ganzenpootcomplex heraangelegd werd. Aan het begin van WOI werd geprobeerd om via het Kattesas de Ijzer

Beschrijving

Het oude Veurnesas of Katesas te Nieuwpoort, is beschermd als monument.

Waarden

Het Kattesas of Oude Veurnesas met inbegrip van de na de Eerste Wereldoorlog gebouwde ontwateringssluis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als restant van een schut- en ontwateringssluis van het type getijdensluis met vier dubbele deuren uit 1876, deel uitmakend van een groter stelsel;
Als sluis waar door K. Cogge en Kapitein Umé in de nacht van 26 op 27 oktober 1914 een eerste poging werd ondernomen om, na voorbereidende ingrepen het ijzerfront onder water te zetten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.