Beschermd monument

Schoorsteen van vlasroterij

Beschermd monument van 28-03-1996 tot heden
ID: 13851   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13851

Besluiten

Steenbakkerij: ateliergebouw en vlasroterij: schoorsteen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1996  ID: 3020

Beschrijving

De fabrieksschoorsteen van de voormalige vlasloterij, is beschermd als monument.


Waarden

De schoorsteen van de voormalige vlasroterij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als restant van een vlasroterij uit het interbellum en als symbool voor het industrieel verleden van de betrokken site met visuele banden met de steenbakkerij.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schoorsteen van vlasroterij

Koolhofstraat zonder nummer (Nieuwpoort)
De firma Briqueteries, Tuileries en Céramiques bouwde in 1904-1905 ten westen van de dorpskom van Ramskapelle een steenbakkerij met naast een ateliergebouw ook 4 ovens, verschillende droogloodsen en een woning voor de bedrijfsleider. Tijdens WO I kwam het bedrijf in de frontlinie te liggen en het Belgische leger richtte de fabriekschoorstenen in als observatieposten, waarvan er één bewaard bleef. Leon Duron kocht in 1926 de fabrieksruïnes op en startte opnieuw met de productie. In 1936 werd de steenbakkerij definitief stilgelegd. Een vlasroterij, die omstreeks 1930 naast de steenbakkerij werd opgestart, bleef nog tot het uitbreken van WO II in werking. Van het complex werden 3 elementen beschermd: de vrijstaande schoorsteen die als observatiepost werd ingericht, het ateliergebouw uit 1904-1905 en een schoorsteen uit het interbellum die bij de vlasroterij hoorde.