Fabrieksschoorsteen en ateliergebouw van steenbakkerij: ateliergebouw

Beschermd monument van 28-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Ramskapelle
Straat Koolhofstraat
Locatie Koolhofstraat zonder nummer, Koolhofstraat zonder nummer (Nieuwpoort)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/314.1
  • OW000589

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Fabrieksschoorsteen en ateliergebouw van steenbakkerij

Koolhofstraat zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

De firma Briqueteries, Tuileries en Céramiques bouwde in 1904-1905 ten westen van de dorpskom van Ramskapelle een steenbakkerij met naast een ateliergebouw ook 4 ovens, verschillende droogloodsen en een woning voor de bedrijfsleider.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het ateliergebouw van de voormalige steenbakkerij te Ramskapelle, is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalig ateliergebouw (kleibewerkingshal), restant van de voormalige steenbakkerij Briqueteries Tuileries et Céramiques (Système Geldens), later genoemd SA Céramiquès et Briqueteries Mécaniques du Littoral, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als goed voorbeeld van fabrieksarchitectuur (in casu behorende tot de klei-industrie) van rond 1900, als restant van een eertijds indrukwekkende steenbakkerij met grote kleibewerkingshal.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.