Beschermd monument

Ateliergebouw van steenbakkerij

Beschermd monument van tot heden

ID
13852
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13852

Besluiten

Steenbakkerij: ateliergebouw en vlasroterij: schoorsteen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1996  ID: 3020

Beschrijving

Het ateliergebouw van de voormalige steenbakkerij te Ramskapelle, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig ateliergebouw (kleibewerkingshal), restant van de voormalige steenbakkerij Briqueteries Tuileries et Céramiques (Système Geldens), later genoemd SA Céramiquès et Briqueteries Mécaniques du Littoral, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als goed voorbeeld van fabrieksarchitectuur (in casu behorende tot de klei-industrie) van rond 1900, als restant van een eertijds indrukwekkende steenbakkerij met grote kleibewerkingshal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ateliergebouw van steenbakkerij

Koolhofstraat 11 (Nieuwpoort)
Ten westen van de dorpskern van Ramskapelle liggen de resten van een merkwaardig industrieel-archeologisch complex, meer bepaald de ruïnes van een steenbakkerij en een vlasroterij. Van het in 1904-1905 opgebouwde baksteenbedrijf Briqueteries, Tuileries en Céramiques resteert nog het ateliergebouw of de kleibewerkingshal.