Beschermd monument

Fabrieksschoorsteen en ateliergebouw van steenbakkerij: ateliergebouw

Beschermd monument van 28-03-1996 tot heden

ID: 13852   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13852

Besluiten

Steenbakkerij: ateliergebouw en vlasroterij: schoorsteen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1996  ID: 3020

Beschrijving

Het ateliergebouw van de voormalige steenbakkerij te Ramskapelle, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig ateliergebouw (kleibewerkingshal), restant van de voormalige steenbakkerij Briqueteries Tuileries et Céramiques (Système Geldens), later genoemd SA Céramiquès et Briqueteries Mécaniques du Littoral, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als goed voorbeeld van fabrieksarchitectuur (in casu behorende tot de klei-industrie) van rond 1900, als restant van een eertijds indrukwekkende steenbakkerij met grote kleibewerkingshal.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Fabrieksschoorsteen en ateliergebouw van steenbakkerij

Koolhofstraat zonder nummer, zonder nummer (Nieuwpoort)
De firma Briqueteries, Tuileries en Céramiques bouwde in 1904-1905 ten westen van de dorpskom van Ramskapelle een steenbakkerij met naast een ateliergebouw ook 4 ovens, verschillende droogloodsen en een woning voor de bedrijfsleider.