Beschermd monument

Twee slipways met gebouwen, machines en toebehoren

Beschermd monument van 30-09-2002 tot heden
ID: 13862   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13862

Besluiten

Slipways met gebouwen, machines en toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-2002  ID: 3931

Beschrijving

De twee slipways met gebouwen, machines en toebehoren zijn beschermd als monument. De machines met alle toebehoren zijn ook onroerend door aard en/of bestemming.


Waarden

De twee slipways 'Crandall Dry Dock Engineers inc., Cambridge Massachusetts, U.S.A.' uit 1931, inclusief de gebouwen en de machines met alle toebehoren, ook onroerend door aard en/of bestemming, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als uitstekende voorbeelden van zogenaamde 'slipways', volgens een principe dat reeds in 1854 door een Noord-Amerikaans bedrijf werd ontwikkeld. Dat de Oostendse slipways door hetzelfde bedrijf in 1931 werden gebouwd geeft aan dit geheel een bijzondere documentaire industrieel-archeologische waarde inzake originaliteit. Het gaat hier tevens om een materiële getuige van een specifieke midden-19de eeuwse technologische ontwikkeling die tot ver in de 20ste eeuw werd toegepast, wat in se illustreert dat bepaalde 19de-eeuwse uitvindingen de duurzame basis vormden voor 20ste-eeuwse economische infrastructuren. Deze slipways hebben, zoals uit de statistieken blijkt, in het vissersbedrijf een belangrijke rol gespeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee slipways

Buskruitstraat zonder nummer (Oostende)
* Buskruitstraat z.nr. Twee <italic>slipways</italic> opgetrokken in 1931. Beschermd als monument bij M.B. van 30/09/2002.Gelegen aan het visserijdok, gegraven in het kader van de uitbouw van de nieuwe vissershaven in 1922-1934 op de oostelijke oever van de havengeul. In 1931 worden ten noorden van het dok twee slipways geïnstalleerd. De slipways zijn van Amerikaanse oorsprong: "<italic>Cr