Beschermd monument

Vuurtoren De Vierboete

Beschermd monument van tot heden

ID
13886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13886

Besluiten

Restanten van vuurtoren Grote Vierboete
definitieve beschermingsbesluiten: 31-03-2001  ID: 3686

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De restanten van de Nieuwpoortse vuurtoren de Vierboete, zijn beschermd als monument.Waarden

De restanten van de grote Vierboete zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een belangrijk restant van de eerste bakstenen vuurtoren aan de Europese kust, daterend van het eind van de 13de- begin 14de eeuw.
Als belangrijke getuige van de maritieme scheepvaart en de daarmede aansluitende techniek in het IJzerestuarium; de grote Vierboete fungeerde gedurende verscheidene eeuwen met name van af het einde van de 13de eeuw tot aan de Franse Revolutie.
Als symbool voor het maritieme verleden van de Stad Nieuwpoort, die als voorhaven voor de lakenstad Ieper en voor Zuid- en Frans-Vlaanderen, voornamelijk in de 15de eeuw een grote bloei kende.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vuurtoren De Vierboete

Kromme Hoek zonder nummer (Nieuwpoort)
De Nieuwpoortse Vierboete - een verbastering van het Franse "Bouter le feu" - werd gebouwd in de late 13de -begin 14de eeuw, de periode dat de Duitse Hanze onder leiding van de stad Lübeck maritieme contacten aanknoopte met de Vlaamse steden.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.