Beschermd monument

Hoekhuis Hurlebise

Beschermd monument van 16-08-2005 tot heden
ID: 13890   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13890

Besluiten

Pastorie en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-08-2005  ID: 4436

Beschrijving

Het zichtbepalend hoekhuis Hurlebise te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Villa Hurlebise is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De villa Hurlebise is - samen met de reeds beschermde villa Crombez en de White Résidence - een unieke getuige van het elitair toerisme te Nieuwpoort. Deze badplaats gesticht circa 1864, diende volgens Benjamin Crombez (Doornik) eigenaar van deze duinenstrook uit te groeien tot een exclusief vakantieoord met aristocratisch karakter, afgestemd op elitair publiek. De vooroorlogse villa Hurlebise paste volledig in deze aristocratische sfeer. De villa werd wederopgebouwd tijdens het interbellum, toen de badplaats nog zijn exclusief karakter bewaarde. Het betreft een geslaagd ontwerp waarbij de hoekligging met uitzicht op zee, optimaal werd benut in de opbouwen de architecturale vormgeving; typerend zijn de geaccentueerde hoektravee in de vorm van een scheepsboeg met boegspriet, de afgeronde erker met gebeeldhouwd reliëf en bekronend balkon, uitlopend op dakvenster onder gebogen fronton. Deze imposante villa vertoont tevens verzorgd schrijnwerk en een rijk materiaalgebruik: leien bedaking, gele baksteen in afwisseling met arduin en zandsteen. De straatgevels worden tevens gekarakteriseerd door een kwaliteitsvolle uitwerking van de details; dit komt onder meer tot uiting in de vensteromlijstingen en in het uitgewerkte inkomportaaltje met de deels beglaasde vleugeldeur met art deco vormgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis Hurlebise

Albert I laan 110 (Nieuwpoort)
Zichtbepalend hoekhuis (bij Albert I-laan) van vier traveeën (Lombardsijdestraat) + deels afgeschuinde hoektraveeën + één travee (Albert I-laan) en twee bouwlagen.