Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 16-08-2005 tot heden
ID: 13894   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13894

Besluiten

Pastorie en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-08-2005  ID: 4436

Beschrijving

Burgerhuis van 1921 te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit burgerhuis, daterend van 1921, is een interessante getuigenis van de sterk verspreide - onder meer ook te Nieuwpoort - visie op het bouwen en verbouwen in het eerste kwart van de 20ste eeuw. De historiserende aanpak, waarbij teruggegrepen wordt naar de regionale bouwprogramma's, werd hier duidelijk aangewend.
Het betreft een kwaliteitsvolle wederopbouwarchitectuur welke wordt gekenmerkt door een verzorgde eclectische vormgeving. Typerend zijn het zijrisaliet uitlopend op een trapgevel met topstuk, de korfbogige muuropeningen onder druiplijst, de sierankers, het wisselend gebruik van baksteen en euvillesteen, het verzorgde schrijnwerk zoals onder de driezijdige erker met bekronende houten dakvenster.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een geslaagde realisatie met beeldbepalende ligging tegenover het kerkportaal naar ontwerp van de Brusselse architect A. Golenvaux, die verschillende realisaties op zijn naam heeft in het kader van de wederopbouw van Nieuwpoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Onze Lieve Vrouwstraat 5 (Nieuwpoort)
Burgerhuis met neogotische inslag, van 1921 volgens cartouche, naar ontwerp van architect A. Golenvaux (Brussel).