Beschermd monument

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Beschermd monument van 16-08-2005 tot heden

ID: 13895   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13895

Besluiten

Pastorie en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-08-2005  ID: 4436

Beschrijving

Het burgerhuis in neotraditionele stijl te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Deze woning, ontworpen in 1913, is een getuige van het vooroorlogs bouwproject dat in 1906 werd opgestart onder impuls van Burgemeester De Roo. In vermeld jaar gaf het schepencollege de architecten Jozef Viérin en Henri Carbon de opdracht een voorstel uit te werken voor de aanleg en de verfraaiing van de omgeving van de kerk. Er werd een maquette opgemaakt met voorbeeld woningen. Qua architecturale uitwerking sloot dit ontwerp volledig aan bij de op traditie geïnspireerde vormgeving; een stijl die omstreeks de jaren 1900-1910 felle opgang maakte, vooral in het Brugse, waar Viérin één van de toonaangevende architecten was.
Deze woning,- gereconstrueerd in 1922 aan de hand van het ontwerp van 1913-, is tevens een getuigenis van het feit dat de verfraaiingsidee van 1906 richtinggevend was voor de wederopbouw van de stad.
Dit burgerhuis met beeldbepalende ligging tegenover het kerkportaal, vertoont een verzorgde traditionele vormgeving. Typerend zijn het risaliet met licht overkragende, bekronende trapgevel, het gebruik van baksteen verwerkt met arduin voor de lage plint en met euvillesteen voor banden en decoratieve elementen, de sierankers en de rechthoekige muuropeningen onder ontlastingsboog en boogveld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Onze Lieve Vrouwstraat 7 (Nieuwpoort)
Burgerhuis in neotraditionele stijl, oorspronkelijk van 1913 en na verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog gereconstrueerd in 1922.