Beschermd monument

Hoekhuis met ommuurde voortuin

Beschermd monument van 16-08-2005 tot heden
ID: 13900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13900

Besluiten

Pastorie en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-08-2005  ID: 4436

Beschrijving

Het deels vrijstaand hoekhuis met laag ommuurd voortuintje te Nieuwpoort, is beschermd als monument.


Waarden

Herenhuis met voortuin en lage tuinmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Deze woning, oorspronkelijk ontworpen in 1909, is een getuige van het vooroorlogs bouwproject dat in 1906 werd opgestart onder impuls van Burgemeester De Roo. In vermeld jaar gaf het schepencollege de architecten Jozef viérin en Henri Carbon de opdracht een voorstel uit te werken voor de aanleg en de verfraaiing van de omgeving van de kerk. Er werd een maquette opgemaakt met voorbeeldwoningen. Qua architecturale uitwerking sloot dit ontwerp volledig aan bij de op traditie geïnspireerde vormgeving; een stijl die omstreeks de jaren 1900-1910 felle opgang maakte, vooral in het Brugse, waar Viérin één van de toonaangevende architecten was.
Deze woning,- gereconstrueerd in 1923 en geïnspireerd op het ontwerp van 1909 -, is tevens een getuigenis van het feit dat de verfraaiingsidee van 1906 richtinggevend was voor de wederopbouw van de stad.
Dit burgerhuis met beeldbepalende ligging op de hoek van de willem Deroolaan vertoont een verzorgde eclectische wederopbouwarchitectuur. Het betreft een variante op de regionale Vlaamse renaissancestijl onder meer getypeerd door de volgende elementen: het verhoogd risaliet met trapgevel, de rechthoekige vensters verdiept in korf- en tudorboogomlijstingen met afzaat, de geprofileerde schoorsteen met pilastertjes; het houtwerk aansluitend bij de traditionele kozijnconstructie. Andere elementen zijn dan veeleer ontleend aan de cottage-architectuur zoals de erkervormige uitbouwen onder meer voorzien van leien beschieting, de bekronende loggia onder luifel en de natuurstenen inkompartij.

sociaal-culturele waarde

Deze in 1923 wederopgebouwde herenwoning kan omschreven worden als een geslaagd ontwerp van de vooraanstaande architecten Pil en Carbon, die een belangrijke rol speelden bij de wederopbouw van Nieuwpoort. Reeds, voor de Eerste Wereldoorlog, in 1906 kreeg architect Henri Carbon, samen met architect Viérin, de opdracht van burgemeester W. Deroo om een ontwerp op te maken ter verfraaiing van de omgeving van de markt en de Onze Lieve Vrouwkerk. Dit ontwerp was richtinggevend voor de wederopbouw van de stad Nieuwpoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis met ommuurde voortuin

Onze Lieve Vrouwstraat 17 (Nieuwpoort)
Deels vrijstaand hoekhuis bij Willem Deroolaan; laag ommuurd voortuintje. Breedhuis met ongelijke travee-indeling van vijf + een travee en twee bouwlagen onder overstekend zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit het begin van de jaren 1920. Eclectische wederopbouwarchitectuur; variante op de regionale Vlaamse-renaissancestijl.