Duynenhuys

Beschermd monument van 16-08-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Oostendestraat
Locatie Oostendestraat 13, Oostendestraat 15 (Nieuwpoort)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/706.1
  • OW002526

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Duynenhuys

Oostendestraat 13-15, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Nr. 13, 15. Z.g. "Duynenhuys" vlg. gesmeed ijzeren uithangbord (nr. 13). Voormalig refugium van de Ter Duinenabdij van Koksijde, en verblijfplaats van Albrecht en Isabella tijdens het beleg van Oostende (1601-1604). Verwoest tijdens de eerste wereldoorlog en wederopgebouwd in neo-Vlaamse-renaissancestijl met regionale inslag in het begin van de jaren 1920. Thans vnl. schermgevel waarvan

Beknopte karakterisering

Tags Wederopbouw

Beschrijving

Het Duynenhuys te Nieuwpoort, het voormalig refugium van de Ter Duinenabdij van Koksijde, is beschermd als monument.

Waarden

Duynenhuys is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het Duynenhuys is historisch belangrijk als zijnde het voormalig refugium van de Ter Duinenabdij van Koksijde. Dit historisch belangrijk pand was onder meer de verblijfplaats van Albrecht en Isabella tijdens het beleg van Oostende (1601-1604).
Het betreft een verzorgde wederopbouw architectuur met een voorgevel, die qua algemene opstand, aflijning en plastische uitwerking van dakvenster verwijst naar het vooroorlogs uitzicht uit 17de eeuw. De voorgevel vertoont nog volledig de kenmerken van de regionale Vlaamse renaissancestijl, die in de Westhoek werd toegepast onder meer in navolging van het in 1596 gebouwde Veurnse stadhuis. Typerend zijn de tudorboogvormige vensters met geprofileerd beloop en de versierde boogvelden, de sierankers en de uitgewerkte kroonlijst. Het gebruik van geschaafde gele baksteen verwerkt tot een gelijmd parement voor de kroonlijst en versierde boogvelden getuigt van een verzorgde afwerking en een doorgedreven vakmanschap. Dit kwalitatief metselwerk van de streekeigen baksteen werd uitgevoerd ter imitatie van de natuursteen.
Het kunsthistorisch belang van dit pand werd reeds in 1917 onderscheiden door de opname in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze inventaris werd uitgevoerd in opdracht van de toenmalige minister van Kunst en Wetenschap, onder leiding van E. Dhuicque, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Naast het in veiligheid brengen van belangrijke kunstwerken had deze missie ook tot doel een inventaris op te maken van het door oorlogsgeweld bedreigde erfgoed. In het archief van de Mission Dhuicque is een gedetailleerde opstand van deze gevel bewaard.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.