Beschermd monument

Ensemble eclectische burgerhuizen

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13903   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13903

Besluiten

Belle époque-architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4380

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het ensemble van eclectische burgerhuizen in de Euphrosina Beernaertstraat. De woningen werden opgetrokken tussen 1897 en 1900.Waarden

Ensemble belle-époque-burgerhuizen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief exponent van de architecturale invulling van de westelijke stadsuitbreiding te Oostende, ingezet vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme. Opgetrokken in de jaren 1897-1900 maken de panden van dit ensemble deel uit van de toen volop ingezette bebouwing op de oorspronkelijk domaniale gronden van de stad, dit zijn de duinen en de gronden die door de overheid te koop worden gesteld na de ontmanteling van de vestingstad tussen 1865 en 1877. Met de aanleg van het Leopoldpark vlakbij werd dit een aantrekkelijke buurt voor de begoede burgerij om zich te komen vestigen.
Zowel wat de indeling, opstand als architecturale uitwerking betreft, beantwoorden deze panden volledig aan het type van de eclectische 'stadsvilla' met residentieel karakter uit de Belle Epoque. Het betreft aaneengesloten enkelhuizen met afleesbare gevelopbouw bestaande uit een bel-etage, twee of drie bouwlagen en ongelijke travee-indeling, met meestal hoger opgetrokken deur- of venstertravee. De eclectische straatgevels zijn decoratief uitgewerkt door o.m. veelkleurig materiaalgebruik en worden getypeerd door erkers en balkons. De interieurindeling en -aankleding is veelal bewaard, o.m. rijkelijk aangeklede inkom met marmeren trap en achter elkaar gelegen woonvertrekken met o.m. marmeren schouwen, stucplafonds, geëtste glasramen, glas-in-loodpanelen en bewaard houtwerk van o.m. parket- of plankenvloeren, omlopende lambrisering, tussendeuren en trap.
De panden nummer 43 en nummer 45 zijn naar ontwerp van respectievelijk Charles Pil (Lo, 1867-0ostende, 1949) en Jean F. Gobin (Oostende 1860-1939), beiden toonaangevende architecten die omstreeks de eeuwwisseling tal van stadsvilla's en herenhuizen in eclectische stijl ontwerpen voor de nieuwe wijken van Oostende.

sociaal-culturele waarde

Het ensemble burgerhuizen vormt een architecturale getuigenis van de zogenaamde Belle Epoque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Vele prachtige stadswoningen worden door en voor de welstellende klasse opgetrokken, hetzij als eigen woon- en verblijfplaats, hetzij als opbrengsteigendom. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis Sole Mio

Euphrosina Beernaertstraat 43 (Oostende)
* Euphrosina Beernaertstraat nr. 43. Oorspronkelijk eclectisch burgerhuis z.g. "SOLE MIO" cf. inscriptie deurbovendorpel, naar ontwerp van de Oostendse architect C. Pil (Oostende) cf. signering rechts in plint. Volgens kadaster is het huis opgetrokken in 1897, samen met nr. 45 als eerste bebouwing van het ensemble. De eigenaar is Amedé Vandekerckhove-Hamers, commandant bij de zeepostmalen.


Eclectisch burgerhuis

Euphrosina Beernaertstraat 37 (Oostende)
* Euphrosina Beernaertstraat nr. 37. Eclectisch burgerhuis volgens kadaster gebouwd in 1900 als laatste huis van het ensemble nrs. 27-45, door Leopold Vermeiren, verkoopman uit Oostende. In 1930 kent de achterbouw in het verlengde van de inkom een gedeeltelijke afbraak en vergroting; het bijgebouwtje achteraan in de tuin wordt afgebroken. Onderdeel van ensemble belle-epoqueburgerhuizen nrs


Eclectisch burgerhuis

Euphrosina Beernaertstraat 45 (Oostende)
* Euphrosina Beernaertstraat nr. 45. Eclectisch burgerhuis met overwegend neobarokke inslag, gesigneerd architect J. Gobin (Oostende) links boven kelderopening in sokkel en gedateerd 1897 in rechter geveltop. Samen met nr. 43 als eerste bebouwing van het ensemble. De eigenaar is Lodewijk Coppens Lepla, vrederechter uit Oostende. Onderdeel van ensemble belle-epoqueburgerhuizen nrs. 37-45, b


Eclectisch burgerhuis

Euphrosina Beernaertstraat 39 (Oostende)
* Euphrosina Beernaertstraat nr. 39. Eclectisch burgerhuis volgens kadaster gebouwd in 1899 door Pieter Laroye-Vermeiren, handelaar uit Oostende. Onderdeel van ensemble belle-epoqueburgerhuizen nrs. 37-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak (pannen). Lijstgevel van typerende, bruinrode geglazuurde bakstene


Eclectisch burgerhuis

Euphrosina Beernaertstraat 41 (Oostende)
* Euphrosina Beernaertstraat nr. 41. Eclectisch burgerhuis volgens kadaster gebouwd in 1898 door Bernard Médart Cobbaert uit Oostende. In 1977 gebeurt er een verruiming van de tuin achteraan het huis door een perceelswijziging met de tuin van het huis nr. 43 links ervan. Onderdeel van ensemble belle-epoqueburgerhuizen nrs. 37-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voormalig Fra