Beschermd monument

Hoeve 't Oosthof: poortgebouw

Beschermd monument van 26-05-2004 tot heden

ID: 13905   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13905

Besluiten

Geografisch pakket Zuienkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2004  ID: 4247

Beschrijving

Het poortgebouw van de hoeve, zogenaamd 't Oosthof, is beschermd als monument.Waarden

Het poortgebouw van de hoeve 't Oosthof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een materiële getuige van het vroegere prestige van de site van 't Oosthof, dat oorspronkelijk een middeleeuwse opperhof-neerhofsite was met dubbele omwalling;
Als zijnde een 17de-eeuwse poort waarlangs oorspronkelijk het neerhof van een typische opperhof-neerhofsite kon betreden worden;
Als zijnde een poortgebouw dat op 17de-eeuwse kaarten duidelijk wordt weergegeven en aldus tot het historisch patrimonium van de streek behoort.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde één van de weinige poortgebouwen in de streek die volledig zijn bewaard, opgetrokken in moeffen, gestut door zware steunberen en doorbroken door een rondbogige poort en een korfboogvormige deur;
Als zijnde één van de weinige poortgebouwen die bewaard zijn gebleven in een streek waar deze constructies nochtans tot een vast onderdeel van de historische hoevebouw behoren. Meestal verdwijnen de poorten bij het dempen van de walgrachten en het verbreden van de erftoegang


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve 't Oosthof

Dullemolenstraat 2 (Zuienkerke)
Dullemolenstraat nr. 2. Hoeve z.g. "'t Oosthof". Historische hoeve die teruggaat tot een motteburcht met opperhof, neerhof en dubbele verdedigingsgracht. Het kasteel is afgebroken in 1845, maar de hoeve is mits enkele veranderingen blijven bestaan. De statige toegangspoort verwijst nog duidelijk naar het vroegere prestige (het poortgebouw is Ontwerp van lijst sinds 12/05/2003). Naar verluidt wor