Beschermd monument

Ensemble eclectische burgerhuizen

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden

ID
13907
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13907

Besluiten

Belle époque-architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4380

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het ensemble van eclectische burgerhuizen op de hoek van de Frans Mussinstraat met de Velodroomstraat. De woningen werden opgetrokken tussen 1905 en 1909.Waarden

Ensemble belle-époque-burgerhuizen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief exponent van de architecturale invulling van de westelijke stadsuitbreiding te Oostende, ingezet vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme. Opgetrokken in de jaren 1905-1909 maken de panden van dit ensemble deel uit van de toen volop ingezette bebouwing op de oorspronkelijk domaniale gronden van de stad, dit zijn de duinen en de gronden die door de overheid te koop worden gesteld na de ontmanteling van de vestingstad tussen 1865 en 1877.
Zowel wat de indeling, opstand als architecturale uitwerking betreft, beantwoorden de meeste van deze panden aan het type van de eclectische 'stadsvilla' met residentieel karakter uit de belle époque. Het betreft een homogene gevelwand van aaneengesloten eclectische enkelhuizen die als samenstel geconcipieerd zijn in spiegelbeeldschema. De afleesbare gevelopbouw bestaat uit een souterrain, bel-etage, drie bouwlagen en ongelijke travee-indeling, met hoger opgetrokken venstertravee als risaliet oplopend in afgeknotte puntgevel, al dan niet bekroond door een fronton. De eclectische straatgevels worden getypeerd door erkers en balkons voorzien van gietijzeren balkonleuningen; soortgelijke leuningen voor bel-etagevensters. Tevens – onder invloed van de art-nouveaustijl – typerende decoratief uitgewerkte gevelbekleding van geglazuurde bakstenen en tegeltableaus in de borstweringen.

sociaal-culturele waarde

Het ensemble burgerhuizen vormt een architecturale getuigenis van de zogenaamde belle époque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Vele prachtige stadswoningen worden door en voor de welstellende klasse opgetrokken, hetzij als eigen woon- en verblijfplaats, hetzij als opbrengsteigendom. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 10 (Oostende)
Eclectisch burgerhuis opgetrokken circa 1909 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nummers 8-26/ Velodroomstraat nummers 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 8 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 8. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1908 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. In 1933 wordt achteraan het huis een bijgebouw opgetrokken en in de jaren 1950 gebeuren nog enkele samenvoegingen


Eclectisch burgerhuis

Velodroomstraat 62 (Oostende)
* Velodroomstraat nr. 62. Eclectisch burgerhuis opgetrokken volgens kadaster in 1905 door de Oostendse aannemer Frans Verkempynck-Steenacker. Deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26 makende de hoek met Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 door Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. In 1954 wordt de woning achter


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 12 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 12. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1909 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 14 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 14. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1909 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 16 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 16. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1909 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 20 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 20. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1908 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Vergroot in 1946 o.m. met keuken op begane grond. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 22 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 22. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1908 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 24 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 24. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1908 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee


Eclectisch burgerhuis

Frans Musinstraat 26 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 26. Eclectisch burgerhuis opgetrokken in 1907 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee


Eclectisch burgerhuis

Velodroomstraat 64 (Oostende)
* Velodroomstraat nr. 64. Eclectisch burgerhuis opgetrokken "Anno 1906" cf. opschrift in borstwering op derde bouwlaag van deurtravee, door Hendrik Hirsch Winberg, handelaar uit Antwerpen. Deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26 makende de hoek met Velodroomstraat nrs. 56-64. In de jaren 1930 en 1940 gebeuren enkele verbouwingen, o.m. verhogen van de achterbouw. In 1


Eclectisch burgerhuis Marc-Lea

Velodroomstraat 60 (Oostende)
* Velodroomstraat nr. 60. Eclectisch burgerhuis z.g. "MARC-LEA" cf. opschrift van art-nouveaugetint tegeltableau boven deur, opgetrokken volgens kadaster in 1907 door Camiel Vanhille-Boëhme, een onderwijzer uit Oostende. Deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26 makende de hoek met Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 door Hend


Villa Anna

Velodroomstraat 56 (Oostende)
* Velodroomstraat nr. 56. Eclectisch hoekpand z.g. "VILLA ANNA", opgetrokken "ANNO 1907" cf. opschriften in borstweringen van deurtravee. Deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26 makende de hoek met Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 door Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bi


Villa Joseph

Frans Musinstraat 18 (Oostende)
* Frans Musinstraat nr. 18. Eclectisch burgerhuis, z.g. "<italic>Villa Joseph</italic>" cf. opschrift in borstwering in deurtravee, opgetrokken ca. 1909 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26/ Velodroomstraat nrs. 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. In 1955 op de begane gr


Villa Yvonne

Velodroomstraat 58 (Oostende)
* Velodroomstraat nr. 58. Eclectisch burgerhuis z.g. "VILLA YVONNE", opgetrokken "ANNO 1907" cf. opschriften in borstweringen. Het pand wordt in 1937 verbouwd en achteraan uitgebreid door architect J. Van der Banck (Oostende). Deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nrs. 8-26 makende de hoek met Velodroomstraat nrs. 56-64. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/200