Beschermd monument

Ensemble eclectische burgerhuizen

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13910   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13910

Besluiten

Belle époque-architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4380

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het ensemble van eclectische burgerhuizen in de Muscarstraat. De woningen werden opgetrokken tussen 1900 en 1905.Waarden

Ensemble belle-époque-burgerhuizen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief exponent van de architecturale invulling van de westelijke stadsuitbreiding te Oostende, ingezet vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme. Opgetrokken in de jaren 1900-1905 maken de panden van dit ensemble deel uit van de toen volop ingezette bebouwing op de oorspronkelijk domaniale gronden van de stad, dit zijn de duinen en de gronden die door de overheid te koop worden gesteld na de ontmanteling van de vestingstad tussen 1865 en 1877.
Zowel wat de indeling, opstand als architecturale uitwerking betreft, beantwoorden de meeste van deze panden aan het type van de eclectische 'stadsvilla' met residentieel karakter uit de belle époque. Het betreft een homogene gevelwand van aaneengesloten eclectische enkelhuizen geconcipieerd als samenstel in spiegelbeeldschema. De afleesbare gevelopbouw bestaat uit een souterrain, drie bouwlagen met bel-etage en een ongelijke travee-indeling, waarvan de brede venstertravee als risaliet oploopt in topgevels van uiteenlopende vorm. De eclectische straatgevels worden getypeerd door erkers en balkons voorzien van gietijzeren balkonleuningen; soortgelijke leuningen voor beletagevensters. De smalle deurtraveeën hebben een benadrukte deurpartij door o.m. omlijstingen en divers uitgewerkte bovenlichten. Typerend zijn ook de inscripties met de huisnamen en de dateringen in de top.

sociaal-culturele waarde

Het ensemble burgerhuizen vormt een architecturale getuigenis van de zogenaamde belle époque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Vele prachtige stadswoningen worden door en voor de welstellende klasse opgetrokken, hetzij als eigen woon- en verblijfplaats, hetzij als opbrengsteigendom. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis ontworpen door J. Beyne

Muscarstraat 18 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 18. Eclectisch burgerhuis opgetrokken "ANNO 1901" cf. inscriptie oculus in topgevel. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. In 1949 wordt de erker op de tweede bouwlaag aan de voorgevel verwijderd door architect J. Beyne (Brugge). Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van vier bouwlag


Eclectisch burgerhuis

Muscarstraat 24 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 24. Eclectisch burgerhuis opgetrokken volgens kadaster in 1901. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak. Geschilderde en gecementeerde lijstgevel grotendeels voorzien van imit


Eclectisch burgerhuis

Muscarstraat 34 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 34. Eclectisch burgerhuis opgetrokken in 1902, cf. cartouche in top (niet meer leesbaar doch bevestigd door kadastergegevens). Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak. Geschil


Eclectisch burgerhuis

Muscarstraat 26 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 26. Eclectisch burgerhuis opgetrokken volgens kadaster in 1901 door E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak. Lijstgevel met vernieuw


Eclectisch burgerhuis Bel-Etage

Muscarstraat 12 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 12. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Bel-Etage</italic>" opgetrokken "ANNO 1900" cf. inscriptie in respectievelijk deurbovendorpel en topgevel. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën, o


Eclectisch burgerhuis Les Lilas

Muscarstraat 32 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 32. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Les Lilas</italic>" opgetrokken "ANNO 1902" cf. respectievelijk inscriptie deurbovendorpel en cartouche in puntgevel. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Het huis wordt gebouwd in opdracht van E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Ensemble beschermd als monument bi


Eclectisch burgerhuis Lust in hoven

Muscarstraat 20 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 20. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Lust in hoven</italic>" opgetrokken in 1901, cf. respectievelijk inscriptie op deurbovendorpel en in gevelcartouche bovenaan. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Het huis wordt gebouwd in opdracht van E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende (1862-1939), die eveneens d


Eclectisch burgerhuis Villa George

Muscarstraat 16 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 16. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa George</italic>" cf. inscriptie op deurbovendorpel (slecht leesbaar). Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Opgetrokken volgens kadaster in 1900 voor Alfons-Jules Ollieur-Vanhoorickse, onderwijzer uit Oostende. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005


Eclectisch burgerhuis Villa Honorine

Muscarstraat 30 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 30. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa Honorine</italic>" cf. inscriptie deurbovendorpel. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Opgetrokken volgens kadaster in 1902 in opdracht van E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain,


Eclectisch burgerhuis Villa Malou-Malou

Muscarstraat 10 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 10. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa Malou-Malou</italic>" cf. inscriptie paneel links van de deur. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Opgetrokken volgens kadaster in 1900 voor Stephanius en Catharina Doorme, respectievelijk woonachtig in Doornik en Oostende. Ensemble beschermd als monument bij M.B.


Eclectisch burgerhuis Villa Neptune

Muscarstraat 22 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 22. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa Neptune</italic>" opgetrokken "ANNO 1901" cf. respectievelijk paneel links van deur en cartouche gevelfronton. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Het huis wordt gebouwd in opdracht van E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Ensemble beschermd als monument bij


Eclectisch burgerhuis, gedateerd 1902

Muscarstraat 38 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 38. Eclectisch burgerhuis (inscriptie met naam op deurbovendorpel niet meer leesbaar) opgetrokken "Anno 1902" cf. opschrift onder fronton bovenaan. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Het huis wordt gebouwd in opdracht van E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Is een tijdje de woonplaats van de Oostendse


Eclectisch burgerhuis, gedateerd 1905

Muscarstraat 42 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 42. Eclectisch burgerhuis opgetrokken "Anno 1905" cf. opschrift in gebogen kroonlijst, door Emiel Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeld


Villa Les Bruyères

Muscarstraat 40 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 40. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa Les Bruyères</italic>" opgetrokken "ANNO 1905" cf. respectievelijk inscriptie deurbovendorpel en ronde cartouche in geveltop. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Het huis wordt gebouwd in opdracht van E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Ensemble beschermd a


Villa Madeleine

Muscarstraat 14 (Oostende)
Eclectisch burgerhuis zogenaamd "Villa Madeleine" volgens inscriptie op deurbovendorpel. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nummers 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Opgetrokken volgens kadaster in 1900 voor Theofiel-Jozef Norrée-Robert, treinwachter uit Oostende. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.


Villa Marie Colette

Muscarstraat 36 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 36. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa Marie Colette</italic>" opgetrokken "ANNO 1901" cf. respectievelijk inscriptie deurbovendorpel en opschrift in gebogen bekroning. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Het huis wordt gebouwd in opdracht van E. Vandewinckel, bouwkundige uit Oostende. Ensemble bescher


Villa Michel-Henriette

Muscarstraat 28 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 28. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa Michel-Henriette</italic>" opgetrokken in 1902, cf. respectievelijk inscriptie op deurbovendorpel en datering boven bel-etagevenster. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlag