Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13911   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13911

Besluiten

Belle époque-architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4380

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis uit circa 1893, gebouwd in opdracht van Lucien en Leon Chaussette.Waarden

Eclectisch burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief exponent van de architecturale invulling van de westelijke stadsuitbreiding te Oostende, ingezet vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme. Opgetrokken circa 1893 behoort dit pand aldus tot de toen volop ingezette bebouwing op de oorspronkelijk domaniale gronden van de stad, dit zijn de duinen en de gronden die door de overheid te koop worden gesteld na de ontmanteling van de vestingstad tussen 1865 en 1877.
Zowel wat de indeling, opstand als architecturale uitwerking betreft, beantwoordt dit pand aan het type van de eclectische 'stadsvilla' met residentieel karakter uit de belle époque. De afleesbare gevelopbouw bestaat uit een souterrain, drie bouwlagen met bel-etage en ongelijke travee-indeling, met hoger opgetrokken venstertravee als risaliet oplopend in gelede schoudergevel; markerende erker met gietijzeren balkonleuning. De eclectische straatgevel wordt getypeerd door decoratieve uitwerking onder invloed van de neo-Vlaamserenaissance-stijl. Het pand bewaart zijn interieurindeling en opmerkelijk fraaie en rijkelijke aankleding. Behouden enfilade van achter elkaar gelegen vertrekken, tuinkamer, achterin gelegen dienstvertrekken (te bereiken door diensttrap), enz.

artistieke waarde

De opmerkelijk bewaarde rijkelijke aankleding van het interieur. Grote inkomhal met marmeren vloer, trap en lambrisering, fraaie wandschilderingen met gestileerde voorstelling van o.m. bloemenvazen en stucplafond. Veelvuldig aangewend en decoratief uitgewerkt houtwerk van o.m. trap, binnendeuren, parketvloeren, lambriseringen (vaak kamerhoog), inbouwkasten, enz. In salons op bel-etage plafondschilderingen waarrond cassettenlijsten. Eén van de salons heeft een wandbekleding van imitatiegoudleder. Tevens o.m. nog bewaarde marmeren schouwen, stucplafonds, enz.

sociaal-culturele waarde

Het pand vormt een architecturale getuigenis van de zogenaamde belle époque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Vele prachtige stadswoningen worden door en voor de welstellende klasse opgetrokken, hetzij als eigen woon- en verblijfplaats, hetzij als opbrengsteigendom. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Ijzerstraat 14 (Oostende)
* IJzerstraat nr. 14. Eclectisch burgerhuis opgetrokken volgens kadaster ca. 1893, tegelijk met het naastgelegen pand nr. 16. De bouwheren zijn Lucien en Leon Chaussette, respectievelijk zonder beroep woonachtig in Brussel en nijveraar te Elsene. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis (breedhuis) met invloed uit de neo-Vlaamse-renaissancestijl (ornamentiek) met souterra