Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
13912
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13912

Besluiten

Belle époque-architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4380

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis uit circa 1897, een later opgetrokken deel van het belle-époque-ensemble op de hoek met de Kemmelbergstraat.Waarden

Eclectisch burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief exponent van de architecturale invulling van de westelijke stadsuitbreiding te Oostende, ingezet vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme. Opgetrokken in 1897 maakt dit pand deel uit van de eenheidsbebouwing op de zuidoostelijke hoek van de Koningstraat en de Kemmelbergstraat, gerealiseerd tussen 1893-1897; behoort aldus tot de toen volop ingezette bebouwing op de oorspronkelijk domaniale gronden van de stad, dit zijn de duinen en de gronden die door de overheid te koop worden gesteld na de ontmanteling van de vestingstad tussen 1865 en 1877.
Zowel wat de indeling, opstand als architecturale uitwerking betreft, beantwoordt dit pand aan het type van de eclectische 'stadsvilla' met residentieel karakter uit de belle époque. De afleesbare gevelopbouw bestaat uit een souterrain, bel-etage, drie bouwlagen en ongelijke travee-indeling, met hoger opgetrokken venstertravee als risaliet oplopend in afgeknotte puntgevel. De eclectische straatgevel wordt getypeerd door balkons en is decoratief uitgewerkt door o.m. veelkleurig materiaalgebruik van rode en blauw geglazuurde baksteen (banden) en gebruik van arduin voor diverse gevelonderdelen (sokkel, deur- en vensteromlijstingen, sluitstenen, bolornamenten, dorpels). De interieurindeling en -aankleding is bewaard, o.m. inkom met marmeren trap en marmerimitatieschilderingen, en achter elkaar gelegen woonvertrekken met o.m. marmeren schouwen, stucplafonds, ingewerkte glasramen en bewaard houtwerk van o.m. vloeren, lambrisering, binnendeuren en trap.

sociaal-culturele waarde

Het pand vormt, als onderdeel van de eenheidsbebouwing op de zuidoostelijke hoek met de Kemmelbergstraat, een architecturale getuigenis van de zogenaamde belle époque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Vele prachtige stadswoningen worden door en voor de welstellende klasse opgetrokken, hetzij als eigen woon- en verblijfplaats, hetzij als opbrengsteigendom. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Koningsstraat 64 (Oostende)
* Koningstraat nr. 64. Eclectisch burgerhuis volgens kadaster opgetrokken in 1897, samen met *nr. 66 deel van belle-epoque-ensemble op de hoek met *Kemmelbergstraat nrs. 7-13. Kemmelbergstraat nrs. 11-13 reeds gebouwd in 1893 naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (cf. inscriptie in plint). Het complex wordt gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk, volgens de benaming gegeven in de mutat