Beschermd monument

Architectenwoning Peter Callebout

Beschermd monument van 29-10-2008 tot heden

ID
13914
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13914

Besluiten

Architectenwoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 29-10-2008  ID: 4549

Beschrijving

De eigen woning uit 1956 van architect P. Callebout te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Eigen woning van architect Peter Callebout (1916-1970) op omliggend duinenperceel, gebouwd in 1956 in de SIMLI-wijk te Nieuwpoort-Bad, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde exemplarisch binnen het oeuvre van architect Peter Callebout (1916-1970), kenmerkend voor zijn innoverende stijl en als kern van de moderne SIMLI-verkaveling te Nieuwpoort.
Als zijnde de bouwkundige uiting van de opvattingen van de architect: een woning waarbij de zuiverheid van het planconcept primeert op het comfort en waarin zijn filosofie vrijuit wordt gemanifesteerd.
Als zijnde een totaalconcept van uitgepuurde ruimtes op minimalistisch grondplan met dito aankleding en sobere vormgeving, tegelijk een combinatie van eenvoud en complexiteit die zich uit in een diversiteit van de verschillende gevels.
Als zijnde de uitdrukking van de visie dat leven en werk elkaar overlappen, waarbij de leefruimte en de werkruimte zich situeren op dezelfde plaats: waar de creativiteit van de ontwerper vormt krijgt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde de eigen woning uit 1956 van architect Peter Callebout, die als belangrijkste realisatie in de Nieuwpoortse SIMLI-wijk het uithangbord en visitekaartje vormde voor zijn innoverende stijl van unifamiliale woningen, en die zowel door zijn traditionele als internationale invloeden als een zeldzaam kwalitatief voorbeeld van het Belgische naoorlogse bouwen in de jaren 1950 een belangrijke persoonlijke bijdrage vormt aan de 20ste-eeuwse architectuurgeschiedenis.
Als zijnde een perfect in het bestaande duinenlandschap geïntegreerde woning, voor deze specifieke plaats ontworpen met respect voor het aanwezige reliëf, vegetatie en landschap, waarbij zowel woning als tuin authentiek en gaaf bewaard zijn.
Als zijnde een representatief voorbeeld van Callebouts conceptuele architectuur, gekenmerkt door een complexloze en heldere vormentaal, open planopbouw met functionele indeling en scheiding leefgedeeltedienstvertrekken, uitgepuurde binnenruimtes, sobere traditionele en plaatselijke materialen- (baksteen, glas, hout) en kleurgebruik.
Als zijnde een laboratorium voor nieuwe ideeën waaraan de architect als in een ontwerpproces zelf voortdurend aanpassingen en veranderingen aanbracht gedurende de relatief korte periode dat hij er leefde en werkte (1956-1969).

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de spil van de SIMLI-wijk te Nieuwpoort-Bad, een zeldzaam voorbeeld van een modernistische verkaveling aan de Belgische kust in de jaren 1950.
Als zijnde de creatie van een eigenzinnig ontwerper die zich toespitste op kleinschalige opdrachten en die zo als architect een unieke positie heeft ingenomen in de kantlijn van de naoorlogse geschiedenis van de Belgische architectuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Peter Callebout

Mosweg 7 (Nieuwpoort)
Eigen woning uit 1956 van architect P. Callebout (Nieuwpoort); gelegen midden verkaveling met moderne huizen, waarvan P. Callebout er zelf meerdere ontwierp.