Beschermd monument

Hotel Polaris

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13919   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13919

Besluiten

Belle époque-architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4380

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig Hotel Polaris of Hotel du Nord.Waarden

Voormalig Hotel Polaris of Hotel du Nord is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een representatief exponent van de nieuwe architecturale invulling in de stad Oostende in het laatste kwart van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, aangevat onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme.
Als zijnde een volumineus en beeldbepalend eclectisch pand opgetrokken in 1902, getypeerd door toepassing van zowel neoclassicistische elementen (opbouw) als renaissancemotieven (ornamentiek). Gekenmerkt door een onopvallend asymmetrisch uitgewerkte risalietgevel op hoge onderbouw waarin drieledige fraaie houten pui met afgeronde inkompartij en glazen vleugeldeur; sierlijk uitgewerkt met o.m. twee losstaande gietijzeren zuiltjes en luifel; bovenverdiepingen verlevendigd door o.m. spel van diverse vensterafdekkingen (frontons) en rijkelijk uitgewerkt centraal dakvenster bekroond door obelisken. De inwendige structuur van het voormalige hotel bleef grotendeels bewaard cf. grote verbruikszaal aan straatzijde en centrale gang waarop gastenkamers uitkomen op de bovenverdiepingen.
Als zijnde getuige van het oeuvre van de toonaangevende architect Charles Pil (Lo, 1867-0ostende, 1949), die omstreeks de eeuwwisseling mee helpt de stad Oostende architecturale gestalte te geven.

sociaal-culturele waarde

Het voormalig Hotel Polaris of Hotel du Nord is een architecturale getuigenis van de zogenaamde belle époque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Opgetrokken als opbrengsteigendom en in de loop der jaren uitgebaat als winkelpand en hotel, getuigt dit beeldbepalend pand van de economische welvaart omstreeks de eeuwwisseling, een periode van commerciële hoogconjunctuur voor Oostende. Dit 'document' vormt aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Polaris

Groentemarkt 19 (Oostende)
Groentemarkt nr. 19. Voormalig "Hotel Polaris", voorheen z.g. "Hôtel du Nord", opgetrokken in eclectische stijl en gedateerd "Anno 1902" in de deurfrontons, naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende), cf. signering rechts op de plint. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.