Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Charles Pil

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13921   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13921

Besluiten

Belle époque-architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4380

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis ontworpen door Charles Pil.Waarden

Eclectisch burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief exponent van de nieuwe architecturale invulling in de stad Oostende in het laatste kwart van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, aangevat onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme.
Als zijnde voor de Oostendse binnenstad één van de zeldzaam bewaarde panden met een opvallende invloed van de art nouveau, cf. o.m. gevelparement van geglazuurde tegels, een typerend element dat in het eerste decennium van de 20ste eeuw in Oostende in gebruik raakte en her en der het neoclassicistische straatbeeld deed onderbreken.
Zowel wat de indeling, opstand als architecturale uitwerking betreft, beantwoordt dit pand aan het type van de eclectische 'stadsvilla' met residentieel karakter uit de belle époque. Het betreft een enkelhuis met afleesbare gevelopbouw bestaande uit een souterrain, drie bouwlagen met bel-etage en ongelijke travee-indeling, met hoger opgetrokken brede venstertravee getypeerd door dakvenster in volle rondboog onder hoog gebogen fronton met topstuk. Verdere typering door o.m. geglazuurd gevelparement, erker waaraan fraaie ijzeren leuning met artnouveaumotieven, verzorgd schrijnwerk en veelkleurige tegeltableaus met gestileerde motieven. Het interieur behoudt grotendeels de oorspronkelijke indeling en eenvoudige aankleding, o.m. fraaie tegellarnbrisering (traphal) en marmeren schouwen en stucplafonds.
Als zijnde getuige van het oeuvre van de toonaangevende architect Charles Pil (Lo, 1867-00stende, 1949), die omstreeks de eeuwwisseling mee helpt de stad Oostende architecturale gestalte te geven.

sociaal-culturele waarde

Het pand vormt een architecturale getuigenis van de zogenaamde belle époque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Vele prachtige stadswoningen worden door en voor de welstellende klasse opgetrokken, hetzij als eigen woon- en verblijfplaats, hetzij als opbrengsteigendom. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Charles Pil

Sint-Franciscusstraat 25 (Oostende)
* Sint-Franciscusstraat nr. 25. Eclectisch burgerhuis met art-nouveau-inslag, opgetrokken in 1905 cf. datering in cartouche van tegeltableau, in plint gesigneerd door architect C. Pil (Oostende). Het pand wordt volgens kadaster op de plaats van een 19de-eeuws pand opgetrokken in opdracht van Eduard Pieters, herbergier te Oostende. In 1907 wordt het perceel vergroot en wordt een groot bij