Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Beschermd monument van tot heden

ID
13925
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13925

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en pastorie
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1968

Beschrijving

De voormalige pastorie is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de sociaal-culturele en artistieke waarden van de pastorie als volgt: “aangezien dit eenvoudig, sober doch stijlvol gebouw representatief is voor de behuizing van een dorpsnotabel in de late 18de- en 19de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000465, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk en pastorij (S.N., 1983).


Waarden

De pastorij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Oude Molenweg 24 (Zuienkerke)
Voormalige pastorie, te bereiken via een poort in de kerkhofmuur is beschermd als monument. De eerste vermelding van de priesteragie dateert van 1540. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen van circa 1800 onder pannen zadeldak met houten klokkenstoel. Symmetrische lijstgevel van geschilderde baksteen en lagere aanbouw van één bouwlaag met oculus boven kelder. Relatief goed bewaard interieur.