Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis Villa Tabora

Beschermd monument van 20-01-2003 tot heden
ID: 13934   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13934

Besluiten

Villa's
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-2003  ID: 4001

Beschrijving

Het eclectisch burgerhuis genaamd 'Villa Tabora' is, met inbegrip van het interieur, beschermd als monument. Het burgerhuis werd samen met een aantal andere panden in de Kemmelbergstraat beschermd, waardoor de erfgoedwaarden samen werden gemotiveerd.


Waarden

Kemmelbergstraat 32 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde:
Deze villa's zijn representatieve exponenten van de architecturale invulling van de 19de-eeuwse westelijke stadsuitbreiding te Oostende ingezet onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme. Opgetrokken op het einde van de 19de eeuw, enkele zijn gedateerd -onder meer 1893 (nummer 7-13), 1891 (nummer 29), 1886 (nummer 32)- maken zij deel uit van de toen volop ingezette bebouwing van de zeedijk en belendende straten, id est ook de Kemmelbergstraat, na de ontmanteling van de Oostendse vesting tussen 1865 (ontmantelingsdecreet) en 1877.
Zowel wat de indeling, de opstand en de architecturale uitwerking betreft beantwoorden deze panden volledig aan het type van de eclectische stadsvilla met residentieel karakter uit de Belle Epoque. Het betreft aaneengesloten enkelhuizen met afleesbare gevelopbouw bestaande uit een bel-etage, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën. De eclectische straatgevels zijn rijkelijk uitgewerkt en worden getypeerd door erkers en balkons die meestal hoger oplopen. Een aantal van deze villa's zijn naar ontwerp van architect Antoine Dujardin (Oostende), één van de meest toonaangevende architecten uit de Belle Epoque te Oostende.
Deze stadsvilla's vormen een getuigenis van het elitaire toerisme van voor de Eerste Wereldoorlog toen in het spoor van de vorst een mondain publiek tijdens de zomer te Oostende vertoefde. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis Villa Tabora

Kemmelbergstraat 32 (Oostende)
* Kemmelbergstraat nr. 32. Z.g. "VILLA TABORA" cf. opschrift boven deur. Neorenaissance getint enkelhuis met bel-etage, in arduinen sokkel gesigneerd architect A. Dujardin (Luik) en in geveltop gedateerd 1886. Deze woning vormt samen met de belendende panden "GITTA HOUSE" nr. 30 en nr. 34, een vrij gaaf ensemble van belle epoque architectuur. Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/200