Beschermd monument

Appartementsgebouw met winkel

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13941   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13941

Besluiten

Residenties en appartementen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4383

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het appartementsgebouw met winkelpand, opgetrokken in 1924-25 in art-decostijl, in samenwerking tussen architecten Charles Pil en Henri Carbon.Waarden

Appartementsgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een interessant en representatief voorbeeld van zeer vroege hoogbouw van het type 'residentie', met nog aandacht voor het bouwconcept en de vormelijke uitwerking. Het betreft een appartementsgebouw met geïntegreerde winkelruimte, daterend van 1924-1925 en opgetrokken in 'romantiserende' art-decostijl. Het bewaart grotendeels zijn typische opbouw – één appartement per bouwlaag –, indeling en verzorgde architecturale uitwerking, cf. o.m. levendige gevelritmering door in- en uitzwenkende gevelvlakken, doorlopende gebogen hoekerker uitlopend in loggia onder plat dak met opengewerkte borstwering en schrijnwerk met typerende gekruiste roedeverdeling in bovenlichten. Vermeldenswaardig in het interieur is o.m. de behouden liftkooi met personenlift.
Als zijnde getuige van het oeuvre van en de samenwerking tussen de architecten Charles Pil (Lo, 1867-Oostende, 1949) en Henri Carbon (Roeselare, 1882-Gistel, 1950), beiden toonaangevende architecten die na de Eerste Wereldoorlog samen talrijke huizen en appartementen bouwen in de kuststad en aldaar, samen met andere lokale architecten, de aanzet geven tot de hoogbouw.

industrieel-archeologische waarde

Het appartementsgebouw behoudt een goed bewaard en zeldzaam geworden voorbeeld van een personenlift merk 'Otis' uit 1924. Zowel de liftkooi als de technische inrichting zijn, met uitzondering van de modernere motor die echter ook reeds vijftig jaar oud is, uitzonderlijk gaaf bewaard en vormen aldus een materiële getuige en illustratie van de ontwikkelingsfase in de liftenbouw en de reglementering in de eerste helft van de jaren '20, bijvoorbeeld betreffende het verplicht toepassen van ronde metalen geleiders.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een illustratie van een bepaald type van collectieve privébehuizing, met name de residentie, waarin bouwconcept en vormelijke uitwerking nog de nodige aandacht krijgen. Opgetrokken als opbrengsteigendom sluit de bouw van kleinschalige appartementsgebouwen tevens aan bij de democratisering van het kusttoerisme na de Eerste Wereldoorlog.
Als zijnde een illustratie van de economische welvaart in het interbellum, een periode van economische hoogconjunctuur in Oostende – 'Koningin der badsteden' –, tijdens dewelke in de binnenstad enkele straten ingericht werden als winkelstraten met nieuwbouw waarin handelszaken werden geïntegreerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Appartementsgebouw met winkel

Kapellestraat 1 (Oostende)
Appartementsgebouw met geïntegreerd winkelhuis in 'romantiserende' art-decostijl. Opgetrokken volgens kadaster in 1924-1925 in opdracht van het echtpaar (later weduwe) De Waele na afbraak van enkele panden en wijzigingen van perceelsgrenzen.