Beschermd monument

Appartementsgebouw

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13945   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13945

Besluiten

Residenties en appartementen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4383

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het appartementsgebouw ontworpen in 1954 door Paul Felix en voorzien van een werkplaats voor een drukkerij.Waarden

Appartementsgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een interessant voorbeeld van jonge bouwkunst, met name van residentiële collectieve behuizing uit de naoorlogse periode. Het betreft een appartementsgebouw voorheen met geïntegreerde werkplaats voor drukkerij, daterend van de jaren 1950. De architecturale vormgeving en uitwerking vertonen kenmerken van de modernistische stijl, cf. o.m. betonstructuur steunend op pijlers en aanwezigheid van dakterras. Typerende vormelijke klaarheid en eenvoudige, direct afleesbare constructie door o.m. rustige, ritmische gevelopbouw met doorgetrokken vensterregisters afwisselend doorbroken door terrasvormige balkons. Het interieur wordt gekenmerkt door de functionele inrichting en sobere aankleding.
Als zijnde een belangrijke getuige van het architecturaal oeuvre van de Oostendse ingenieurarchitect en hoogleraar Paul Felix (1913-1981), een belangrijke en toonaangevende figuur in het Belgische architectuurlandschap van na de Tweede Wereldoorlog. De realisatie van dit flatgebouw, waarin hij zijn eigen woning en architectenbureau in onderbrengt, toont de evolutie naar strakkere vormbeheersing waarbij de architectuur wordt teruggebracht tot een heldere constructie. Het is het eerste van een hele reeks flatgebouwen die de architect in de binnenstad van Oostende zal inplanten.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een illustratie van een bepaald type van residentiële collectieve privé-behuizing daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, waar het bouwconcept en de vormelijke uitwerking van de hoogbouw nog de nodige aandacht krijgen, evenwel in een moderne en heldere vormgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Appartementsgebouw

Koningsstraat 43A (Oostende)
Appartementsgebouw naar ontwerp van architect P. Felix (Oostende), ontworpen in 1954, in gebruik in 1959. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.