Beschermd monument

Nationaal Monument voor de Zeelieden

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13946   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13946

Beschrijving

Het Nationaal Monument voor de Zeelieden is beschermd als monument.


Waarden

Het Nationaal Monument voor de Zeelieden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een van de best gekende monumenten in Oostende, dat opgericht werd ter ere van de zeelieden en dat nog steeds zijn belang heeft in de jaarlijkse hulde die de vissersgemeenschap brengt aan de slachtoffers van de zee. Ook de zeewijding vindt traditioneel plaats bij dit monument.

artistieke waarde

Als zijnde één van de best geslaagde monumentale beeldhouwwerken van de Antwerpse beeldhouwer Willy Kreitz (1903-1982).
Als zijnde een gedenkteken dat door zijn wisselwerking met de plaats van opstelling en door de uitwerking van de thematiek aan de hand van twee matrozenfiguren een heel aangrijpend geheel vormt en aldus uitstekend slaagt in zijn functie als hulde- en herdenkingsmonument voor de zeelieden.

historische waarde

Als zijnde een monument dat opgesteld is op een voor Oostende historisch belangrijke plaats, namelijk de plaats van de eerste vuurtoren van Oostende (1771) op een uitsprong van de historische stadsomwalling aan de kant van de zee.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Nationaal Monument voor de Zeelieden

Zeeheldenplein zonder nummer (Oostende)
Nationaal Monument voor de Zeelieden naar ontwerp van W. Kreitz (Antwerpen), opgericht in 1953-1954 op dezelfde plaats van de oude vuurtoren.