Beschermd monument

Stadhuis van Menen

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden
ID: 13948   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13948

Besluiten

Stadhuizen van Torhout en Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 98

Beschrijving

Het stadhuis van Menen is beschermd als monument.Waarden

Het stadhuis te Menen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stadhuis van Menen

Grote Markt 1 (Menen)
* Grote Markt nr. 1-8. Stadhuiscomplex: stadhuis met geïncorporeerde belforttoren en schuilkelder onder de Grote Markt. Stadhuis, beschermd bij B.S.G. van 29 november 1943. 1584: Eerste vermelding, de grote stadsbrand van 9 mei 1548 vernielt de Grote Markt en het stadhuis. 1562-1568: Heropbouw van het stadhuis op het midden van het marktplein, nieuw gebouwencomplex met gevangenis, lak