Beschermd monument

Residentie Palma

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13949   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13949

Besluiten

Residenties en appartementen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4383

Beschrijving

De bescherming als monument omvat residentie Palma, een appartementsgebouw opgetrokken in beaux-artsstijl in 1928-1929.Waarden

Residentie Palma is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een interessant en representatief voorbeeld van vroege hoogbouw van het type 'residentie', met nog aandacht voor het bouwconcept en de vormelijke uitwerking. Het betreft een appartementsgebouw daterend van 1928-1929, uitzonderlijk opgetrokken in beaux-artsstijl, een eclectische stijl met neoclassicistische stijlelementen. Het bewaart grotendeels zijn typische opbouw – twee appartementen per bouwlaag –, indeling en verzorgde architecturale uitwerking, cf. o.m. sokkelvormende begane grond met entresol, attiekverdieping, typerende mansarde- en koepelvormige bedaking, levendige gevelritmering (pilastergeleding en erkervormige uitbouwen) en decoratief uitgewerkte balkons. Vermeldenswaardig in het interieur is o.m. de behouden liftkooi met personenlift.

industrieel-archeologische waarde

Het appartementsgebouw behoudt een goed bewaard en zeldzaam geworden voorbeeld van een personenlift van het merk Schindler uit 1928. Zowel de liftkooi als de technische inrichting, met inbegrip van de motor zijn – met uitzondering van de vernieuwde elektrische uitrusting – gaaf bewaard en vormen aldus een materiële getuige en illustratie van de ontwikkelingsfase in de liftenbouw en de reglementering van de jaren 1920, bij voorbeeld betreffende het verplicht toepassen van ronde of T-vormige metalen geleiders. Het gaat hier tevens om een materiële getuige voor de bijzondere zorg die men in de eerste helft van de 20ste eeuw besteedde aan het esthetisch karakter van de liften.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een illustratie van een bepaald type van collectieve privébehuizing, met name de residentie, waarin bouwconcept en vormelijke uitwerking nog de nodige aandacht krijgen. Opgetrokken als opbrengsteigendom sluit de bouw van appartementsgebouwen tevens aan bij de democratisering van het kusttoerisme na de Eerste Wereldoorlog.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Residentie Palma

Zeedijk 149 (Oostende)
* Zeedijk nr. 149. Residentie "Palma" cf. opschrift boven inkom, gebouwd in 1928-1929 volgens kadaster en basisakte verleden voor notaris Richir te Brussel. Dit gebeurt in opdracht van de toenmalige eigenaar Henri Cakelbergh, aannemer te Elsene, die het onbebouwd perceel duinengrond koopt van de Staat. Gegevens over de architect werden niet teruggevonden. Het pand wordt vo