Beschermd monument

Windmolen De Goede Hoop

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden

ID: 13950   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13950

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 122

Beschrijving

Windmolen De Goede Hoop te Menen, is beschermd als monument. De molenbelt maakt deel uit van de bescherming.Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen De Goede Hoop

Kortrijkstraat 396 (Menen)
De op een kleine molenbelt gebouwde windmolen De Goede Hoop is een stenen stellingmolen, die aanvankelijk als olie- en korenmolen en later enkel als korenmolen functioneerde.