Beschermd monument

Windmolen De Goede Hoop

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden
ID: 13950   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13950

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 122

Beschrijving

Windmolen De Goede Hoop te Menen, is beschermd als monument. De molenbelt maakt deel uit van de bescherming.Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen De Goede Hoop

Kortrijkstraat 396 (Menen)
* Kortrijkstraat nr. 396. Molen "De Goede Hoop", beschermd als monument bij K.B. van 14 april 1944. Stellingmolen vermoedelijk opgericht in de tweede helft van de 18de eeuw als olie- en graanmolen, aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Datering "1755" op klauwijzer, wellicht afkomstig uit andere molen. De molen geldt als één van de oudste stenen windmolens van West-Vlaanderen wa