Beschermd monument

Interbellumburgerhuizen en -appartementen met voortuinen

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13955   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13955

Besluiten

Interbellumarchitectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4382

Beschrijving

Het ensemble van interbellumburgerhuizen en -appartementen met voortuinen en afsluitingen is beschermd als monument. De bescherming omvat de panden, achtertuinen en voortuinen met afsluitingen langsheen de Prinsenlaan en aan het begin van de Oude Molenstraat.Waarden

Het interbellumensemble met voortuintjes en afsluitingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een representatief exponent van de architecturale invulling van de westelijke stadsuitbreiding te Oostende, ingezet vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme en verder gezet tijdens het interbellum. De aanleg van de Prinsenlaan in 1904 kadert in de derde fase van de westwaartse stadsuitleg naar het plan van V. Besme (1899), de persoonlijke raadgever van koning Leopold II en uitgevoerd door architect A. Dujardin, zijnde het gebied tussen de Koninginnelaan ten oosten en de North- en Elisabethlaan ten westen.
Als zijnde een verdere uitbreiding, gerealiseerd in de jaren 1928-1938, van de reeds ten tijde van de Belle Epoque ontwikkelde residentiële woonbuurt in aansluiting bij de Koninginnelaan en vlakbij de zogenaamde 'squares', met name het Prinses Clementina- en het Prinses Stefanieplein.

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaard, kwalitatief interbellumensemble waarin verschillende stijlen binnen de toenmalige architectuur vertegenwoordigd zijn, namelijk enerzijds eclectische panden met inslag van de neo-Lodewijk XVI-stijl, anderzijds panden met art-decogetinte gevels. Voorts ook opstanden aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, voornamelijk aan het zuidelijke laanuiteinde en meestal getypeerd door bakstenen gevel fronten van verzorgd metselwerk.
Als zijnde een ensemble bestaande uit een aaneengesloten huizenrij van burgerhuizen en kleinschalige appartementsgebouwen met voortuintjes daterend uit het interbellum. De typerende voortuintjes zijn een zeldzame vorm van groenvoorziening met duidelijk architectonische functie, veelal voorzien van oorspronkelijke afsluiting meegaand met de stijl van de achterliggende gevel. Het betreft meestal breedhuizen tot vier bouwlagen, sporadisch voorzien van souterrain al dan niet met erin opgenomen garage, met ongelijke travee-indeling onder zadel- of (pseudo-) mansardedak. De brede venstertraveeën worden veelal gemarkeerd door doorgetrokken erkerpartijen, al of niet met zij- en/of bovenbalkons. Er werd een gevarieerd materiaalgebruik aangewend naargelang de beoogde stijl.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard ensemble dat een goed beeld geeft van de woningbouw door de middenklasse in het interbellum, namelijk enerzijds burgerhuizen als eigen woonst of als opbrengsteigendom, en anderzijds kleinschalige appartementsgebouwen, eveneens in aansluiting bij de democratisering van het kusttoerisme na de Eerste Wereldoorlog.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Appartementsgebouw

Oude Molenstraat 40, Prinsenlaan 15 (Oostende)
Opvallend appartementsgebouw aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid en met art-decoreminiscenties, opgetrokken volgens kadaster circa 1929, naar ontwerp van architect en toenmalige eigenaar A. Daniels (Oostende).


Appartementsgebouw

Oude Molenstraat 33, Prinsenlaan 16 (Oostende)
Art-decogetint appartementsgebouwtje met garage aan de Oude Molenstraat, opgetrokken volgens kadaster circa 1936.


Appartementsgebouw

Prinsenlaan 25 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 25. Appartementsgebouwtje aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster ca. 1936. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en buisvormige leuningen tussen pijlers; gelijkaardig toegangshek. Souterrain toegankelijk via tuintrap; drie bouwlage


Appartementsgebouw

Prinsenlaan 36 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 36. Kleinschalig appartementsgebouwtje (gelijkaardig aan nr. 35) met inslag van nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en buisvormige leuning tussen pijlers. Vier bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder


Appartementsgebouw

Prinsenlaan 21 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 21. Kleinschalig appartementsgebouwtje aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster ca. 1938. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage ommuring in verzorgd baksteenmetselwerk aansluitend bij de achterliggende architectuur; fraai gestileerd ijzeren hek tussen pi


Appartementsgebouw Dageraad

Prinsenlaan 35 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 35. Kleinschalig appartementsgebouwtje met inslag van nieuwe zakelijkheid z.g. "DAGERAAD" cf. opschrift boven deur, opgetrokken volgens kadaster in 1932, loods (Oostende). Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en buisvormige leuning tussen pijlers. Vier bouwlagen


Burgerhuis

Prinsenlaan 2 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 2. Art-decogetint burgerhuis, opgetrokken volgens kadaster ca. 1929 door toenmalige eigenaar C. Smalle. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde ommuring; dubbel ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder mansardedak (leien/mechan


Burgerhuis

Prinsenlaan 13 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 13. Burgerhuis met art-deco-inslag opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlers; dubbel ijzeren toegangshek. Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (mechani


Burgerhuis

Prinsenlaan 32 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 32. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid, gesigneerd architect M. Dinnewet (Brugge) in plint, opgetrokken volgens kadaster in 1933; het jaar erop wordt het huis uitgebreid achteraan. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voortuin beperkt door inbreng garage; lage bakstenen ommuring met geometrisch uitgewer


Burgerhuis

Prinsenlaan 33 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 33. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid, gesigneerd architect M. Dinnewet (Brugge) in plint, opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voortuin volledig verhard o.m. door inbreng garage; verdwenen ommuring.Breedhuis met souterrain waarin opgenomen garage, drie bouwlagen en twee


Burgerhuis

Prinsenlaan 34 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 34. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster in 1933 als eigen woning en naar ontwerp van architect M. Dinnewet (Brugge). Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en haag. Breedhuis, dubbelhuis met souterrain waarin opgenomen garage; dri


Burgerhuis

Prinsenlaan 42 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 42. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid en modernistische stijl, gesigneerd "A.V. FOBERT ARCHITECTE" (Oostende), opgetrokken volgens kadaster in 1935. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage deels arduinen, deels bakstenen ommuring en ijzeren hekken tussen lage pijlers; fr


Burgerhuis

Prinsenlaan 31 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 31. Burgerhuis aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster in 1933; het jaar erop wordt het huis uitgebreid achteraan. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verharde voortuin met lage ommuring uit ijzerzandsteen; buisvormige leuningen tussen pijlers en gelijkaardig toegangshek. Drie b


Burgerhuis

Prinsenlaan 37 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 37. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verdwenen voortuintje door inbreng garage.Enkelhuis met souterrain waarin opgenomen garage, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Monolithisc


Burgerhuis

Prinsenlaan 45 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 45. Burgerhuis met inslag van art-decostijl en nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster ca. 1937 door Gustave Verborh-Sennaeve, handelaar te Oostende.Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde bakstenen ommuring en fraai gestileerd (halfcirkelvormig motief) ijzer


Burgerhuis Heidi

Prinsenlaan 43 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 43. Burgerhuis met inslag van nieuwe zakelijkheid z.g. "HEIDI", opgetrokken volgens kadaster in 1936. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en fraai ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën. Licht risalis


Burgerhuis Huize Lentelust

Prinsenlaan 39 (Oostende)
Burgerhuis met invloed van nieuwe zakelijkheid zogenaamd "HUIZE LENTELUST", opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nummers 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.


Burgerhuis in art-decostijl Suomi

Prinsenlaan 29 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 29. Burgerhuis in art-decostijl z.g. "SUOMI" cf. opschrift van borstwering, gesigneerd aannemer G. Deman (Oostende) links van het portaal, opgetrokken volgens kadaster in 1932. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met gecementeerde lage ommuring en geometrisch uitgewerkt ijzeren hekken


Burgerhuis Shamrock

Prinsenlaan 8 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 8. Burgerhuis met neo-Lodewijk XVI-inslag z.g. "SHAMROCK" cf. opschrift boven deur. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde ommuring waarboven ijzeren hek; typerende getrapte bekroning van pijlers. Dubbel ijzeren toegangshek, geom


Burgerhuis Villa Arthur

Prinsenlaan 17 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 17. Burgerhuis met art-deco-inslag z.g. "VILLA ARTHUR" cf. typische belettering in paneel boven deur. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1936. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage deels gecementeerde bakstenen ommuring en fraai gestileerd ijzeren hek tussen pijlers; dubbel ijzeren


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 18 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 18. Eclectisch burgerhuis met reminiscenties naar neo-Lodewijk XVI- en art-decostijl, z.g. "VILLA SIMONE" cf. opschrift borstwering erker. Opgetrokken in 1930 cf. datering in gebogen fronton. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde ommuring met eenvoudige leuning tus


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 11 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 11. Eclectisch burgerhuis met neo-Lodewijk XVI-inslag (gelijkaardig aan nr. 13), opgetrokken volgens kadaster ca. 1929, gesigneerd "ALFRED DANNEEL ARCHITECT" (Oostende) rechts onder de erker. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlers; d


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 14 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 14. Eclectisch burgerhuis met neo-Lodewijk XVI-inslag (gelijkaardig aan nr. 11, eventueel naar ontwerp van zelfde architect), opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring. Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijk


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 27 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 27. Eclectisch burgerhuis met neo-Lodewijk XVI-inslag, opgetrokken ca. 1930. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring met ijzeren leuning tussen pijlers; ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (mechanische pannen


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 41 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 41. Eclectisch burgerhuis met inscriptie "C.H.V. VENLO KESSEl", opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde bakstenen ommuring en ijzeren hekken tussen pijlers; dubbel ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 44 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 44. Eclectisch burgerhuis met inslag van art-decostijl en nieuwe zakelijkheid, opgetrokken "ANNO 1935" cf. datering in vensterboogveld. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde bakstenen ommuring en gestileerd ijzeren hekwerk tussen pijlers; dubbel ijzeren toegangshek.


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 28 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 28. Eclectisch burgerhuis opgetrokken ca. 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voortuin grotendeels verdwenen door inbreng garage. Enkelhuis met souterrain waarin opgenomen garage, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Lijstgevel van baksteen met verwerking van cement


Eclectisch burgerhuis

Prinsenlaan 38 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 38. Eclectisch burgerhuis met invloed van art-decostijl en nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster in 1933. In 1955 wordt de tuinmuur aangepast en verdwijnt de voortuin door inbreng van een garage in opdracht van de eigenaar J. Gobin, eveneens ingenieur te Oostende. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.G


Eclectisch burgerhuis L'Escale

Prinsenlaan 24 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 24. Eclectisch burgerhuis z.g. "L’ESCALE" cf. opschrift boven deur, gedateerd 1930 onder de kroonlijst en gesigneerd "A. DUJARDIN ARCHITECTE" (Luik) en " A. GELDHOF E/V ENTREPRENEUR" (Oostende) in de plint. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en geometrisch


Eclectisch burgerhuis Repos

Prinsenlaan 23 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 23. Eclectisch burgerhuis met art-deco-inslag z.g. "REPOS" cf. opschrift links van deur, in plint gesigneerd "A. GELDHOF E/V ENTREPRENEUR" (Oostende), opgetrokken ca. 1929. In 2004 vermoedelijk leegstaand cf. verwaarloosde indruk. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen om


Huis Tabora

Prinsenlaan 40 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 40. Eclectisch burgerhuis z.g. "TABORA" cf. opschrift in driehoekig fronton, opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voortuintje met lage deels gecementeerde ommuring met ijzeren hekken tussen pijlers; ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën


Kleinschalig appartementsgebouw

Prinsenlaan 19 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 19. Kleinschalig appartementsgebouwtje aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster ca. 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage afgeronde ommuring in verzorgd baksteenmetselwerk aansluitend bij de achterliggende architectuur; buisleuning tussen pijlers


Kleinschalig appartementsgebouw

Prinsenlaan 30 (Oostende)
Kleinschalig appartementsgebouw aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, gesigneerd architect M. Colombie (Oostende) en aannemer M. Gobin op tuinmuur. Opgetrokken volgens kadaster in 1933. In 2004 verbouwingswerken aan souterrain. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voortuin grotendeels verdwenen; nog behoude


Kleinschalig appartementsgebouw

Prinsenlaan 20 (Oostende)
Kleinschalig appartementsgebouw aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster circa 1937. Voortuin beperkt tot vaste afgeronde bloembakken en afgebakend door geblokte bakstenen pijlers waartussen hekken.


Samenstel van twee burgerhuizen

Prinsenlaan 3-4 (Oostende)
* Prinsenlaan nrs. 3, 4. Eclectisch samenstel met o.m. inslag van de neo-Lodewijk XVI-stijl, nr. 4. z.g. "LES ROSES" cf. opschrift boven deur. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. Nr. 4 krijgt in 1945 een uitbreiding achteraan (zijde Moerasstraat). Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verharde voortuintjes met lage geceme


Villa Georgette

Prinsenlaan 7 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 7. Burgerhuis in art-decostijl z.g. "VILLA GEORGETTE" cf. typische belettering van paneel met spiraalmotieven in deurtravee.Opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. In 1939 wordt een klein bijgebouw (garage) opgetrokken aan de kant van de Moerasstraat. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje m


Villa Harbour

Prinsenlaan 6 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 6. Burgerhuis met lichte art-deco-inslag z.g. "VILLA HARBOUR" cf. opschrift boven deur, opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde ommuring waarboven ijzeren hek; dubbel ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongel


Villa Hora

Prinsenlaan 5 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 5. Art-decogetint burgerhuis z.g. "VILLA HORA" cf. opschrift boven deur, opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde ommuring; dubbel ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (leien).


Villa L'Aurore

Prinsenlaan 10 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 10. Neorococogetint burgerhuis z.g. "VILLA L’AURORE" cf. inscriptie boven deur. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1929 door U. Thieren. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en uitgewerkt gietijzeren hekken tussen pijlers. Dubbel ijzeren toegangshek. Breedhuis


Villa Marie-José, Aline

Prinsenlaan 9 (Oostende)
Eclectisch burgerhuis z.g. "VILLA MARIE-JOSÉ, ALINE" cf. inscriptie casement boven deur. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. In 2004 verbouwingswerken in interieur en aan de achterbouw zijde Moerasstraat. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en fraai ui


Villa Stéphanie

Prinsenlaan 22 (Oostende)
Eclectisch burgerhuis met reminiscenties naar neo-Lodewijk XVI- en art-decostijl, z.g. "VILLA STÉPHANIE" cf. opschrift cartouche boven deur. Opgetrokken in 1930 cf. datering cartouche in borstwering van erker.


Villa Sylvie

Prinsenlaan 26 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 26. Eclectisch burgerhuis z.g. "VILLA SYLVIE" cf. inscriptie boven deur, opgetrokken ca. 1929; thans gerenoveerd. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje. Enkelhuis met souterrain waarin opgenomen (nieuwe) garage, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (mechanische pannen).