Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Meetkerke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
13956
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13956

Besluiten

Parochiekerken Sint-Bavo en Machutus, Sint-Bartholomeus en Sint-Michiel en de dorpskommen van Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1993  ID: 2468

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De dorpskom van Meetkerke is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de dorpskom Meetkerke, samen met de dorpskommen van Zuienkerke, Nieuwmunster en Houtave, als volgt: “De waarde van deze dorpen ligt vervat in volgende elementen: dorpsbebouwing met de kerk en een nabijgelegen historische hoeve als de oudste en meest bepalende elementen; De dorpsaanleg in oorsprong bepaald door de eigenheid van de polder: hoge kreekruggen, lager gelegen natte gronden en vlieten; Houtave en Meetkerke bewaren alsnog een kernstructuur. Zuienkerke en Nieuwmunster hebben een langgestrekte aanleg; Alle hogervermelde polderdorpen liggen in een bloot landschap doorsneden door vlieten en dijken. Hun ligging in het vlakke, uitgestrekte polderlandschap maakt ze kwetsbaar. De woonuitbreidingsgebieden voorzien in het gewestplan Brugge-Oostkust houden rekening met deze gegevenheid. In de dorpskernen van Zuienkerke en Nieuwmunster bleef deze openheid in de richting van de zee, tot aan het kerkkoor gevrijwaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000563, Dorpskommen Zuienkerke, Meetekerke, Houtave, Nieuwmunster (S.N., 1989).


Waarden

De dorpskom van Meetkerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu sociaal-historische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Meetkerke

Dorpweg, Mareweg, Molenweg, Oude Molenweg, Vaartwegel (Zuienkerke)
De kleine dorpskern van Meetkerke situeert zich rond de middeleeuwse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, die zich op een verhoging in het polderlandschap bevindt. De kerk en pastorie worden omgeven door de Oude Molenweg, waarlangs de bebouwing bestaat uit herbergen, woonhuizen en het voormalige gemeentehuis.

Is de omvattende bescherming van

18de-eeuwse veldkapel

Molenweg zonder nummer (Zuienkerke)
Veldkapel gelegen bij de brug over de Blankenbergse Vaart. Eerste vermelding van deze kapel in 1754 op een kaart van de watering van de Moere bij Meetkerke. Witgekalkte en deels gekaleide bakstenen kapel met gepekte plint, onder pannen zadeldak. Voor- en zijpuntgevels vormen aandaken, rusten op geprofileerde schouderstukken en zijn afgewerkt met muurvlechtingen.


Bakstenen boogbrug

Molenweg zonder nummer (Zuienkerke)
Bakstenen boogbrug over de Blankenbergse Vaart en voor het eerst vermeld in 1846 als Kapellebrug. Noordelijk muurtje van gele baksteen, zuidelijk muurtje is recenter en bestaat uit rode baksteen.


Burgerhuis

Vaartwegel 1 (Zuienkerke)
Dubbelhuis uit eerste helft 20ste eeuw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak in bruine, verankerde baksteenbouw. Oudere gebouwen van rode baksteen onder zadeldak, langs Mareweg.


Dorpswoning

Dorpweg 90 (Zuienkerke)
Dorpswoning gebouwd begin 20ste eeuw in lage baksteenbouw onder pannen zadeldak. Gecementeerde lijstgevel met rechthoekige vensteropeningen.


Gekandelaarde leilindes kerkhof Meetkerke

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Bij de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart in Meetkerke begeleidt een bomenrij van 71 gekandelaarde lindes de rondgang rondom het kerkhof. De in oorsprong geleide bomenrijen voorzien voor de bezoekers in een lommerrijke zomerse wandeling. 


Gemeentehuis van Meetkerke

Oude Molenweg 23 (Zuienkerke)
Voormalig gemeentehuis van Meetkerke, in gebruik als privéwoning sinds de fusie met Zuienkerke in 1977. Gele bakstenen dubbelwoning gebouwd midden 20ste eeuw door aannemer B. Jacksens en zoon, naar ontwerp van architect Maurice Haegebaert.


Herberg Gouden Leeuw

Oude Molenweg 24 (Zuienkerke)
Ommuurd complex van bakstenen gebouwen met pannen zadeldaken, met oude kern. Voormalige herberg de Gouden Leeuw, voor het eerst aldus vermeld in 1790, maar oorspronkelijk in gebruik als kosterswoning.


Herberg Het Mortierken

Dorpweg 88 (Zuienkerke)
Historische herberg in de dorpskern. Hoeve met dezelfde naam voor het eerst vermeld in 1661, eerste vermelding als herberg Het Mortierken in 1768. Bakstenen herberg van zes traveeën en een bouwlaag onder pannen zadeldak, lijstgevel met muurankers, gekaleid met gepekte plint en met bijgebouwen.


Herberg Sint-Sebastiaan

Dorpweg 94 (Zuienkerke)
Voormalige herberg, eerste vermelding als herberg met die naam in 1768. Lang, beeldbepalend gebouw met lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen bijgebouwen aan de vaart en achterin bunker met nis uit de Eerste Wereldoorlog, wat verwijst naar de functie van kazerne tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Hoekhuis

Dorpweg 55 (Zuienkerke)
Bakstenen hoekhuis van eerste kwart 20ste eeuw, voormalige herberg. Rode baksteenbouw van één travee + één hoektravee + drie traveeën onder pannen zadeldak.


Kerkebrug

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Bakstenen boogbrug over de Blankenbergse Vaart, met kasseien wegdek, als stenen brug ingekleurd op de Ferrariskaart 1770-1778.


Langgevelhoeve

Vaartwegel 2 (Zuienkerke)
Omhaagd hoevetje van het langgeveltype, aangeduid op Ferrariskaart 1770-1778 en Atlas der Buurtwegen circa 1845.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Georiënteerde hallenkerk omgeven door een volledig ommuurd kerkhof. De kerk gaat terug op een vroeggotische bakstenen kruiskerk uit de 13de eeuw. De zijbeuken werden herbouwd in de jaren 1640, evenals het koor verlengd. Het kerkgebouw werd in 1926 gerestaureerd onder leiding van de Brugse architect Alphonse De Pauw; mogelijk dateren de neogotische aanbouwen van die fase. Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Driebeukig schip van drie traveeën, met westtoren op vroeger transept. Op kerkhof gedenkteken voor militaire slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Oude Molenweg 24 (Zuienkerke)
Voormalige pastorie, te bereiken via een poort in de kerkhofmuur. De eerste vermelding van de priesteragie dateert van 1540. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen van circa 1800 onder pannen zadeldak met houten klokkenstoel. Symmetrische lijstgevel van geschilderde baksteen en lagere aanbouw van één bouwlaag met oculus boven kelder. Relatief goed bewaard interieur.


Vaartwegel

Vaartwegel (Zuienkerke)
De Vaartwegel is een onverhard wandelpad langs de westelijke oever van de Blankenbergse Vaart, die de Kerkebrug in de dorpskern van Meetkerke en de Kapellebrug bij de Molenweg verbindt. Deze voetweg deed dienst als kerkpad naar de parochiekerk van Meetkerke.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.