Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Nieuwmunster

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-01-1993 tot heden
ID: 13958   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13958

Beschrijving

De dorpskom van Nieuwmunster is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de dorpskom Nieuwmunster, samen met de dorpskommen van Zuienkerke, Meetkerke en Houtave, als volgt: “De waarde van deze dorpen ligt vervat in volgende elementen: dorpsbebouwing met de kerk en een nabijgelegen historische hoeve als de oudste en meest bepalende elementen; De dorpsaanleg in oorsprong bepaald door de eigenheid van de polder: hoge kreekruggen, lager gelegen natte gronden en vlieten; Houtave en Meetkerke bewaren alsnog een kernstructuur. Zuienkerke en Nieuwmunster hebben een langgestrekte aanleg; Alle hogervermelde polderdorpen liggen in een bloot landschap doorsneden door vlieten en dijken. Hun ligging in het vlakke, uitgestrekte polderlandschap maakt ze kwetsbaar. De woonuitbreidingsgebieden voorzien in het gewestplan Brugge-Oostkust houden rekening met deze gegevenheid. In de dorpskernen van Zuienkerke en Nieuwmunster bleef deze openheid in de richting van de zee, tot aan het kerkkoor gevrijwaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000563, Dorpskommen Zuienkerke, Meetekerke, Houtave, Nieuwmunster (S.N., 1989).


Waarden

De dorpskom van Nieuwmunster is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu sociaal-historische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Nieuwmunster

Doelhofstraat, Hoeksam (Zuienkerke)
De dorpskom van Nieuwmunster is gebouwd op een hoogte in het landschap. Centraal staat de grote Sint-Bartholomeuskerk. Ten zuiden van de kerk loopt de Doelhofstraat, waarlangs het typische straatdorp is uitgebouwd.


Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Doelhofstraat 11 (Zuienkerke)
Bakstenen rijwoning van anderhalve bouwlaag van begin 20ste eeuw, lijstgevel afgeboord met mooie houten gootlijst op klossen, segmentbogige muuropeningen.


Dorpswoning

Doelhofstraat 44 (Zuienkerke)
Dorpswoning van anderhalve bouwlaag, gecementeerde lijstgevel; deels bewaard schrijnwerk. Kleine naastgelegen tuin. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Dorpswoning met muurkapelletje

Doelhofstraat 26 (Zuienkerke)
Eind-19de- of begin-20ste-eeuwse dubbelwoning met gecementeerde lijstgevel en segmentbogige muuropeningen met bewaarde T-vensters en luiken. Lage aanbouw met muurkapelletje.


Grote Mariagrot

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Grote Mariagrot bij de westelijke inkom van de dorpskern. Uitgevoerd door aannemer Ch. Bekkers uit Brugge (zie steen in plint) in 1927. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Herberg en Gemeentehuis van Nieuwmunster

Doelhofstraat 40 (Zuienkerke)
Voormalige herberg (in 1710 herberg het "Caetspel") en gemeentehuis van Nieuwmunster, grenst aan het kerkhof met bakstenen tuinmuur.


Herberg op de hoek met het kerkplein

Doelhofstraat 34 (Zuienkerke)
Voormalige herberg op de hoek met het kerkplein; gecementeerde lijstgevel van vijf + één hoek- + twee traveeën en twee bouwlagen.


Hoeve 't Glaviehof

Consciencestraat 2 (Zuienkerke)
Historische boerderij in de dorpskern, aangeduid op kaart van Pourbus (1571) met omgrachting en op de kaart van Ferraris (1770-1778) zonder omgrachting. Een hoeve met omgrachting wordt ook "doelhof" genoemd; de Doelhofstraat is naar deze hoeve genoemd.


Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers in de kerkhofmuur

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) ingewerkt in de kerkhofmuur. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Kosterwoning

Doelhofstraat 15 (Zuienkerke)
Voormalige kosterwoning, vrij grote 19de-eeuwse woning van twee bouwlagen en vier traveeën. Lijstgevel voorzien van neoclassicistische cementering; rechthoekige muuropeningen, schrijnwerk vernieuwd. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Opgaande linde als vredesboom

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Centraal op het pleintje aan de kerk van Nieuwmunster staat een jonge zilverlinde. Deze boom is recent aangeplant, ter vervanging van de oorspronkelijke vredesboom uit 1919.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Toren en noordelijke transeptarm beschermd als monument bij R.B. van 05.11.1946; uitbreiding tot bescherming als monument van de ganse kerk bij M.B. van 19.01.1993. Parochiekerk van Nieuwmunster, gelegen centraal in het straatdorp, omgeven door ommuurd kerkhof, met ten westen daarvan een kerkplein met vrijheidsboom.


Pastorie

Doelhofstraat 37 (Zuienkerke)
Voormalige pastorie gebouwd in de jaren 1850, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat); dak met overstek aan zijpuntgevels op uitgewerkte klossen.


Samenstel van twee rijhuizen

Doelhofstraat 7-9 (Zuienkerke)
Samenstel van twee begin-20ste-eeuwse bakstenen rijwoningen van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat). Schrijnwerk en luiken bewaard. Klein Mariakapelletje aan de zijmuur. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.


Villa

Doelhofstraat 50 (Zuienkerke)
Villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met ommuurd voortuintje. Opgetrokken in rode baksteen met natuurstenen banden.


Zusterschool van 1905-1906

Doelhofstraat 41 (Zuienkerke)
Voormalige zusterschool, gebouwd in 1905-1906 in eclectische bouwstijl voor de zusters van de Gemeenschap van de zusters van de kindsheid van Maria ter Spermalie te Brugge. Bouwmeester is Rooms (Brugge), de aannemer is P. Lauwereins (Blankenberge). Nu "Leefschool Akkerwinde".