Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Zuienkerke: centraal deel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-01-1993 tot heden

ID: 13959   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13959

Beschrijving

Het centraal deel van de dorpskom van Zuienkerke is beschermd als dorpsgezicht. Aansluitend werd het weiland en een deel van de Blankenbergse Dijk (een voormalig dijktracé) ten noordoosten van de Sint-Michielskerk beschermd als dorpsgezicht bij ministerieel besluit van 18 oktober 1995.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de dorpskom Zuienkerke, samen met de dorpskommen van Nieuwmunster, Meetkerke en Houtave, als volgt: “De waarde van deze dorpen ligt vervat in volgende elementen: dorpsbebouwing met de kerk en een nabijgelegen historische hoeve als de oudste en meest bepalende elementen; De dorpsaanleg in oorsprong bepaald door de eigenheid van de polder: hoge kreekruggen, lager gelegen natte gronden en vlieten; Houtave en Meetkerke bewaren alsnog een kernstructuur. Zuienkerke en Nieuwmunster hebben een langgestrekte aanleg; Alle hogervermelde polderdorpen liggen in een bloot landschap doorsneden door vlieten en dijken. Hun ligging in het vlakke, uitgestrekte polderlandschap maakt ze kwetsbaar. De woonuitbreidingsgebieden voorzien in het gewestplan Brugge-Oostkust houden rekening met deze gegevenheid. In de dorpskernen van Zuienkerke en Nieuwmunster bleef deze openheid in de richting van de zee, tot aan het kerkkoor gevrijwaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000563, Dorpskommen Zuienkerke, Meetekerke, Houtave, Nieuwmunster (S.N., 1989).


Waarden

De dorpskom van Zuienkerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu sociaal-historische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning en bijgebouw

Nieuwe Steenweg 52-54 (Zuienkerke)
* Nieuwe Steenweg nrs. 52-54. Dorpswoning met bijgebouw, behoort tot dorpsgezicht (M.B. van 19/01/93, met uitbreiding bij M.B. van 18/10/95). Gecementeerde en witgeschilderde lage dorpswoning onder pannen zadeldak; verzorgde gootlijst en bewaard schrijnwerk (T-vensters, luiken). Rechts, bijgebouw (schuur) in blote baksteen met eveneens bewaard schrijnwerk (o.m. poort en laaddeur) en muizentandfr


Hoeve De Polderhoeve

Nieuwe Steenweg 56 (Zuienkerke)
* Nieuwe Steenweg nr. 56. "De Polderhoeve", behoort tot dorpsgezicht (M.B. van 19/01/93, met uitbreiding bij M.B. van 18/10/95. Boerenhuis en schuur op Ontwerp van Lijst als monument sinds 12/05/2003). Hoeve met grote, losstaande bestanddelen, die teruggaat tot de 17de eeuw. Door haar uitzonderlijke ligging rechttegenover kerk en pastorij, bepaalt de hoeve sterk de landelijke sfeer van de dorpsk


Langgestrekte hoeve

Nieuwe Steenweg 39 (Zuienkerke)
Hoeve van het langgestrekte type gelegen op een hoger, omwald terrein. Historische hoeve met een erg typerende ligging net ten noorden van de kerk en de pastorij.


Opgaande linde als vredesboom

Kerkstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Aan de kruising van Nieuwe Steenweg en Kerkstraat in Zuienkerke staat een opgaande Hollandse linde (Tilia europaea). Deze boom staat achter een bakstenen muur op de begraafplaats en is aangeplant ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De linde heeft een omtrek van 291 cm en totale hoogte van 21 m.


Parochiekerk Sint-Michiel

Nieuwe Steenweg zonder nummer (Zuienkerke)
* Nieuwe Steenweg z.nr. Sint-Michielskerk. Toren, middenbeuk en hoogkoor beschermd als monument bij K.B. van 19.04.1937; bescherming als monument uitgebreid tot het hele kerkgebouw bij M.B. van 19.01.1993. De toekenning van het parochiaal statuut aan Zuienkerke dateert vermoedelijk uit de 10de eeuw. Zuienkerke werd waarschijnlijk uit de parochie Sint-Andries afgesplitst, die eerder uit Snellegem


Pastorie

Nieuwe Steenweg 41 (Zuienkerke)
* Nieuwe Steenweg nr. 41. Pastorie, behoort tot dorpsgezicht (M.B. van 19/01/93, met uitbreiding bij M.B. van 18/10/95). De huidige pastorie is heropgebouwd ca. 1956 n.o.v. architect M. Haegebaert (De Haan), de architect die ook de plannen tekende van het gemeentehuis in Meetkerke en de school in Houtave. Het is een grote, witgeschilderde villa onder rode pannen daken in z.g. Vlaamse hoevestijl