Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Zuienkerke: centraal deel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
13959
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13959

Besluiten

Parochiekerken Sint-Bavo en Machutus, Sint-Bartholomeus en Sint-Michiel en de dorpskommen van Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1993  ID: 2468

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het centraal deel van de dorpskom van Zuienkerke is beschermd als dorpsgezicht. Aansluitend werd het weiland en een deel van de Blankenbergse Dijk (een voormalig dijktracé) ten noordoosten van de Sint-Michielskerk beschermd als dorpsgezicht bij ministerieel besluit van 18 oktober 1995.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de dorpskom Zuienkerke, samen met de dorpskommen van Nieuwmunster, Meetkerke en Houtave, als volgt: “De waarde van deze dorpen ligt vervat in volgende elementen: dorpsbebouwing met de kerk en een nabijgelegen historische hoeve als de oudste en meest bepalende elementen; De dorpsaanleg in oorsprong bepaald door de eigenheid van de polder: hoge kreekruggen, lager gelegen natte gronden en vlieten; Houtave en Meetkerke bewaren alsnog een kernstructuur. Zuienkerke en Nieuwmunster hebben een langgestrekte aanleg; Alle hogervermelde polderdorpen liggen in een bloot landschap doorsneden door vlieten en dijken. Hun ligging in het vlakke, uitgestrekte polderlandschap maakt ze kwetsbaar. De woonuitbreidingsgebieden voorzien in het gewestplan Brugge-Oostkust houden rekening met deze gegevenheid. In de dorpskernen van Zuienkerke en Nieuwmunster bleef deze openheid in de richting van de zee, tot aan het kerkkoor gevrijwaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000563, Dorpskommen Zuienkerke, Meetekerke, Houtave, Nieuwmunster (S.N., 1989).


Waarden

De dorpskom van Zuienkerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu sociaal-historische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

De Polderhoeve

Nieuwe Steenweg 56 (Zuienkerke)
Hoeve met grote, losse bestanddelen, die teruggaat tot de 17de eeuw. Witgekalkte boerenwoning met geïncorporeerde stallen en met opkamer onder dezelfde nok werd in de jaren 1990 gerenoveerd tot woonhuis. Het huidige schuurgebouw is in 1866 gebouwd, in onbeschilderde baksteen met geïncorporeerd wagenhuis en stal met datering en radvormig uilengat. Erf met bakstenen hekpijlers, laag muurtje, tuin en vijver.


Dorpswoning en bijgebouw

Nieuwe Steenweg 52 (Zuienkerke)
Lage dorpswoning onder pannen zadeldak met verzorgde gootlijst en met beluikte vensters. Rechts, resterend deel van een bakstenen schuur, afgelijnd met muizentandfries.


Hoeve

Nieuwe Steenweg 39 (Zuienkerke)
Hoeve van het langgestrekte type gelegen op een hoger, omwald terrein. Historische hoeve met een erg typerende ligging net ten noorden van de kerk en de pastorie.


Opgaande linde als vredesboom

Kerkstraat (Zuienkerke)
Aan de kruising van Nieuwe Steenweg en Kerkstraat in Zuienkerke staat een opgaande Hollandse linde (Tilia europaea). Deze boom staat achter een bakstenen muur op de begraafplaats en is aangeplant ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De linde heeft een omtrek van 291 cm en totale hoogte van 21 m.


Parochiekerk Sint-Michiel

Nieuwe Steenweg (Zuienkerke)
De toekenning van het parochiaal statuut aan Zuienkerke dateert vermoedelijk uit de 10de eeuw. De huidige kerk onderging een algemene restauratie in 2000 en is omringd door een ommuurd kerkhof. Het verankerde bakstenen gebouw met leien bedaking heeft een driebeukig schip en westtoren. Het noordelijk zijkoor is 13de-eeuws, de westtoren laatromaans, de benedenkerk 13de-eeuws en er zijn sporen van 15de-eeuwse spitsboogvensters. Interieur met houten tongewelven en marmeren vloertegels. Mobilair voornamelijk in barok- en rococostijl.


Pastorie

Nieuwe Steenweg 41 (Zuienkerke)
De huidige pastorie is heropgebouwd circa 1956 naar ontwerp van architect M. Haegebaert. Het is een grote, witgeschilderde villa onder rode pannen daken in zogenaamde Vlaamse hoevestijl met bijhorende garage. In de 16de eeuw stond er op deze plaats al een pastorie.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.