Beschermd monument

Neoclassicistische winkelpanden met houten pui

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13960   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13960

Besluiten

Winkelpanden en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4384

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het ensemble van twee neoclassicistische winkelpanden met houten pui.Waarden

Ensemble van twee winkelpanden met houten puien is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, een periode van economische hoogconjunctuur in Oostende – 'Koningin der badsteden' – als koninklijke en mondaine badstad. In die context werden in de binnenstad van Oostende enkele straten ingericht als winkelstraat, waarbij zorg werd besteed aan de uitstraling van de handelszaak door de uitbouw van etalages en winkelpuien.

historische waarde

Als zijnde een ensemble met mooie en gaaf bewaarde voorbeelden van typische 19de- of begin-20ste-eeuwse eenvoudige winkehuizen in een historische winkelstraat, die voorzien zijn van een houten pui op de gelijkvloerse verdieping van een woonhuis met een neoclassicistisch getinte lijstgevel.
Als zijnde winkelpanden met op de gelijkvloerse verdieping een houten winkelpui met een traditionele, sobere 19de-eeuwse uitwerking. Dit soort winkelpuien zijn, zeker in combinatie met een gaaf bewaarde gevel, zeldzaam geworden, daar handelspanden zeer vaak worden gewijzigd volgens de nieuwe modes op vlak van etalages.
Als zijnde een getuige van de historische evolutie in het uitbaten van een winkel en in het architectonisch vertalen van de commerciële functie.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Neoclassicistisch winkelpand met houten pui

Christinastraat 99 (Oostende)
* Christinastraat nrs. 99-101. Samen met nr. 103 ensemble van twee winkelpanden met houten puien. Winkelpand gebouwd in 1922 op de plaats van twee smalle percelen met ruïneuze panden. Volgens de kadastergegevens zijn sinds de bouw geen structurele veranderingen aan het pand meer aangebracht. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Rijwoning van één brede en één smalle travee en drie


Neoclassicistisch winkelpand met houten pui

Christinastraat 103 (Oostende)
* Christinastraat nr. 103. Samen met nrs. 99-101 ensemble van twee winkelpanden met houten puien. Winkelpand met vroeg-19de-eeuwse kern. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Het gebouw zelf wordt reeds op het primitieve kadasterplan aangeduid (1845), toen eigendom van een horlogemaker. Later verkocht aan achtereenvolgens een kleermaker en een slachtster, wat kan betekenen dat het