Beschermd monument

Ensemble van interbellumburgerhuizen en -appartementsgebouwen

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden

ID
13962
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13962

Besluiten

Interbellumarchitectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4382

Beschrijving

Het ensemble van interbellumburgerhuizen en -appartementsgebouwen aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan in Oostende is beschermd als monument. De bescherming omvat de panden, met inbegrip van de achtertuinen.Waarden

Het ensemble van 21 panden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een getuige van een belangrijke stap in de ontwikkeling van Oostende, waarbij in het interbellum verschillende woonwijken worden uitgebouwd, onder meer het meest zuidelijke gedeelte van Hazegraswijk, met als blikvanger en uithangbord de huizenrij in de bocht van de Graaf de Smet de Naeyerlaan.
Als zijnde een getuige van de belangrijke stedenbouwkundige initiatieven die Koning Leopold II nam voor de uitbouw van de Hazegraswijk in het begin van de 20ste eeuw, namelijk de aanleg van het Maria-Hendrikapark, de Graaf de Smet de Naeyerbruggen en de Graaf de Smet de Naeyerlaan als belangrijkste as door de wijk en aansluiting op de Koninklijke Baan. Het interbellumensemble vormde de afsluiter, zowel in tijd als in ruimte, van dit laatste initiatief.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard, kwalitatief interbellumensemble waarin verschillende heersende stijlen binnen de toenmalige architectuur aanwezig zijn, namelijk de historiserende trend, de art deco en het modernisme.
Als zijnde een ensemble van interbellum burgerhuizen en appartementsgebouwen waaraan een aantal plaatselijke architecten meewerkten die in het interbellum talrijke panden realiseerden in de wijk, waardoor het ensemble een staalkaart is van de interbellumarchitectuur in de rest van deze buurt.
Als zijnde een ensemble waarin op een doordachte en geslaagde manier de overgang is gemaakt tussen de toen reeds gebouwde, imposante Graaf de Smet de Naeyerbruggen en de huizenrij in de Graaf de Smet de Naeyerlaan, waardoor het geheel een statige architecturale entree vormt tot de stad Oostende.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een ensemble van interbellumrijwoningen die door zijn statige uitwerking en zijn ligging in de bocht van de Graaf de Smet de Naeyerlaan in aansluiting bij de gelijknamige bruggen een waardige entree vormt tot de stad Oostende.
Als zijnde een gaaf ensemble dat een goed beeld geeft van de woningbouw van de middenklasse in het interbellum, namelijk enerzijds burgerwoningen waarin men zelf woonde of die men verhuurde en anderzijds appartementsgebouwen, met een gevel die al dan niet een weergave is van de onderverdeling van de panden in horizontale eenheden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ensemble van interbellumburgerhuizen en -appartementsgebouwen

Graaf de Smet de Naeyerlaan 52-56, 60-70, 74-80, 84-98 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98. Gaaf bewaard ensemble aaneensluitende eclectische interbellumpanden, bestaande uit 27 grote burgerhuizen en kleine appartementsgebouwen.Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Het fraai uitgewerkte ensemble komt goed tot zijn recht door de exclusieve inplanting in de grote bocht die de Graaf de Smet de Naeyerlaa

Is de omvattende bescherming van

Appartementsgebouw

Graaf de Smet de Naeyerlaan 52 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 52. Art-decogetint appartementsgebouw gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect A. Vereecke (Middelkerke). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Gecementeerde lijstgevel van twee traveeën en vier bouwlagen op arduinen plint. Breed vensterrisaliet bestaa


Appartementsgebouw Compas

Graaf de Smet de Naeyerlaan 98 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 98/ Slachthuisstraat 13. Z.g. "COMPAS", art-deco-appartementsgebouw gebouwd in 1930 naar ontwerp van architect A. Vereecke (Middelkerke) en uitgevoerd door aannemer D. Coppens (Middelkerke) (cf. inscriptie plint). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Ho


Appartementsgebouw Villa Marie

Graaf de Smet de Naeyerlaan 84 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 84. Z.g. "VILLA MARIE" (cf. gevelopschrift boven deur), appartementsgebouw/herenhuis met art-decovormgeving gebouwd in 1935. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak. Gele baksteenbouw met gecemen


Appartementsgebouwen Zonneweelde en Huize Boschzicht

Graaf de Smet de Naeyerlaan 92-94 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 92-94. Z.g. "ZONNEWEELDE" en "HUIZE BOSCHZICHT" (cf. naam bij inkompartij), appartementsgebouwen van 1933 naar ontwerp van architect A. Schaap (Oostende), uitgevoerd door resp. de aannemers Decuypere en Cie. (Eernegem) en F. Cys (cf. inscriptie in plint). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, bescherm


Art-deco-burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 60 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 60. Art-decogetint burgerhuis gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect E. Van Imschoot (Oostende). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansardedak. Gevel bekleed met witte geglazuurd


Burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 88 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 88. Burgerhuis gebouwd in 1933-34 ("1933" gedateerd op gevel) naar ontwerp van architect A. Clement en uitgevoerd door aannemer I. Lingier (Bredene) (cf. inscripties in plint). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van één/drie traveeën en dr


Burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 78 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 78. Burgerhuis gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect A. Devreese (Oostende), uitgevoerd door aannemer I. Lingier (Bredene). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gecementeerd en later ges


Burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 68 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 68. Burgerhuis van 1928, ontworpen door architect A. Devreese (Oostende). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen; gecementeerde (en later geschilderde) lijstgevel met brede venstertravee bekroond door dakvenst


Burgerhuis Jose-Jaques

Graaf de Smet de Naeyerlaan 96 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 96. Z.g. "JOSE-JAQUES", burgerhuis gebouwd in 1932. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van drie/twee traveeën en drie en een halve bouwlaag. Lijstgevel in rode baksteen op lage arduinen plint. Gelijkvloerse verdieping als sokkel uitgewerkt m


Burgerhuis ontworpen door A. Devreese

Graaf de Smet de Naeyerlaan 54 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 54. Interbellumburgerhuis van 1928 naar ontwerp van architect A. Devreese (Oostende), uitgevoerd door aannemer I. Lingier (Bredene). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met volledig gecementeerde gevel bestaande uit een brede venstertravee ui


Burgerhuis ontworpen door A. Vereecke

Graaf de Smet de Naeyerlaan 62 (Oostende)
Art-decogetint burgerhuis gebouwd in 1928 zonder ornamentiek naar ontwerp van architect A. Vereecke (Middelkerke). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.


Burgerhuis van 1929

Graaf de Smet de Naeyerlaan 80 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 80. Eenvoudige interbellumwoning gebouwd in 1929. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen; gele baksteenbouw op lage natuurstenen plint. Lijstgevel afgeboord door houten kroonlijst op klossen; cementering voor


Burgerhuis Villa Carlo

Graaf de Smet de Naeyerlaan 56 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 56. Z.g. "VILLA CARLO", interbellumwoning gebouwd in 1928. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen op souterrain, gevat onder een pseudo-mansardedak met twee dakvensters. De rode, bakstenen lijstgevel wordt get


Burgerhuis Villa Hetty-Ulysse

Graaf de Smet de Naeyerlaan 90 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 90. Z.g. "VILLA HETTY-ULYSSE", art-decoburgerhuis gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect A. Devreese (Oostende) en uitgevoerd door aannemer I. Lingier (Bredene). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met


Burgerhuis Villa Jeanne

Graaf de Smet de Naeyerlaan 76 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 76. Z.g. "VILLA JEANNE", burgerhuis van 1930 naar ontwerp van architect R. Derleyn en gebouwd door aannemer E. Verkempinck (Conterdam). Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee/één travee(ën) en vier bouwlagen onder plat dak. Rode baksten


Burgerhuis Villa Mon Rêve

Graaf de Smet de Naeyerlaan 74 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 74. Z.g. "VILLA MON RÊVE" (gevelopschrift boven deur), art-decoburgerhuis van jaren 1928 naar ontwerp van architect L. Corneau (Oostende) en uitgevoerd door aannemer W. Wybo. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwl


Herenhuis Haar Verlangen

Graaf de Smet de Naeyerlaan 64 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 64. Z.g. "HAAR VERLANGEN", herenhuis van 1929 naar ontwerp van architect L. D’Helft (Oostende) (cf. datering in cartouche en signering in plint) in historiserende stijl; in het kadaster wordt de bouw van het huis in 1928 vermeld. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/0


Herenhuis Villa Julia

Graaf de Smet de Naeyerlaan 86 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 86. Z.g. "VILLA JULIA", herenhuis van 1930 naar ontwerp van architect A. Raoux (Oostende) (cf. inscriptie plint) in historiserende stijl. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder pannen zadeldak; venstertr


Villa Plaisance

Graaf de Smet de Naeyerlaan 66 (Oostende)
* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 66. Z.g. "VILLA PLAISANCE" (nog vaag te lezen op de gevel), art-decogetint burgerhuis gebouwd in 1928. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen op souterrain, opgetrokken in bruine baksteen, lijstgevel voorzien