Beschermd monument

Wegkapelletje

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 13964   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13964

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

De wegkapel met houten kruis en dito kruisbeeld te Lauwe, is beschermd als monument.Waarden

Het kruisbeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een kapel met houten kruis en vermoedelijk 18de-eeuws gepolychromeerd houten beeld.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld van een wegkapel gelegen op een kruispunt van wegen met name de Dronckaertstraat en de Preshoekstraat.

volkskundige waarde

Als zijnde een kruisbeeld, teruggaande op een oudere religieuze site met name het zogenaamde LauwbergkruiS, reeds gekend in 1600. De kapel vormt als dusdanig een materiële getuige van een eeuwenoude lokale volksdevotie en maakt onmiskenbaar deel uit van het religieus volkskundige erfgoed van Lauwe.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een kapel opgetrokken op initiatief van het Armenbestuur of Bureau van Weldadigen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkapelletje

Dronckaertstraat zonder nummer (Menen)
Dronckaertstraat nr. +586/ Preshoekstraat. Wegkapel met houten kruis en dito kruisbeeld. Kadasteronderzoek toont aan dat het perceel op het einde van de 19de eeuw in eigendom is van het "Armenbestuur" of het "Bureau van Weldadigen" van Lauwe. In 1905 wordt er een kapel opgebouwd (cf. mutatieschets), die thans in eigendom is van het O.C.M.W. Naar verluidt stond er reeds vóór 1905 een kru