Beschermd monument

Goed te Boenaarde

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 13970   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13970

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

Het goed te Boenaarde, met name het woonhuis, de stalvleugel, schuur, wagenhuis en deels bewaarde omwalling, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve zogenaamd Goed te Boenaarde, bestaande uit woonhuis, stalvleugel, schuur, wagenhuis en deels bewaarde omwalling, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde één van de schaarse relicten en tevens een zeldzame getuige van het voormalig landelijk karakter van de gemeente Lauwe, een gemeente die thans sterk verstedelijkt is.
Als zijnde een getuige van de feodale structuren in het ancien regime in Vlaanderen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde hoeve met beeldbepalende ligging aan de Rekkemstraat, bestaande uit een 17de-eeuws woonhuis, een 17de-eeuwse merkwaardige dubbele dwarsschuur, een l8de-eeuwse stalvleugel en een 18de-eeuws wagenhuis. Woonhuis, schuur en stal vertonen een aantal typische kenmerken, onder meer aandaken en vlechtingen in de zijgevels.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een hoeve met bewaarde mottestructuur, gezien het hoger gelegen woonhuis en de lager gelegen bedrijfsgebouwen met U-vormige opstelling. Tevens is er nog een restant van de omwalling, aangeduid door populieren, bewaard ten noordwesten.

historische waarde

Als zijnde één van de oudste en best bewaarde hoeves van de streek, voor het eerst vermeld in 1502. Het woonhuis en de schuur worden afgebeeld op de kaart van Sanderus (1641). De samenstelling ervan gaat grotendeels terug tot de situatie die is weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en een kaart van 1808, bewaard in het Rijksarchief van Kortrijk.
Als zijnde een hoeve die in de 17de eeuw in het bezit was van de Heren van Lauwe, vanaf de lade eeuw was ze in het bezit van de Heren van Lauwe en van Rekkem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Goed te Boenaarde

Rekkemstraat 89 (Menen)
Rekkemstraat nr. 89. Historische hoeve z.g. "GOED TE BOENAERDE". Eeuwenoude hoeve, voor het eerst vermeld in 1502, op 16 november verhief Denijs de Vriendt het leen "theerschip ten bonaerde ligghende streckende in de prochie van Lauwe" bestaande uit "neghen buendere onder lant, haghe, grachten, water ende bosch". Het goed wordt gepacht van het leenhof van Menen. In 1572 bestaat de hoeve ui