Beschermd monument

Burgerhuis met art-nouveautegelparement

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13972   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13972

Besluiten

Winkelpanden en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4384

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch burgerhuis uit het tweede kwart van de 19de eeuw met art-nouveautegelparement uit ca. 1900.


Waarden

Pand met art-nouveautegelpanelen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van 20ste eeuw, een periode van commerciële hoogconjunctuur voor Oostende – 'Koningin der Badsteden' – als koninklijke en mondaine badstad.

artistieke waarde

Als zijnde een rijhuis gebouwd in het midden van de 19de eeuw dat ca. 1900 wordt voorzien van een parement dat volledig is opgebouwd volgens de mode van die tijd, namelijk met geglazuurde baksteen waarin op de eerste verdieping twee sierlijke tegelpanelen zijn geïntegreerd met fraaie art-nouveautaferelen.
Als zijnde een pand dat is versierd met twee gaaf bewaarde tegelpanelen van een hoge kwaliteit. De panelen vertonen een verfijnd uitgewerkt tafereel en zijn hoogstwaarschijnlijk speciaal voor dit parement ontworpen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een pand dat voorzien is van een veelkleurig parement van siersteen en faiencetegeltableaus, wat een typisch kenmerk is voor de Belgische kustarchitectuur van de eerste decennia van de 20ste eeuw.
Als zijnde een gaaf bewaard en voor Oostende zeldzaam voorbeeld van een pand dat is afgewerkt met een parement van geglazuurde baksteen waarin twee figuratieve tegelpanelen zijn verwerkt.
Als zijnde een neoclassicistisch pand dat een invloed heeft ondergaan van de art nouveau, wat een opvallend maar eerder zeldzaam fenomeen is in de binnenstad van Oostende, waar tot na de Tweede Wereldoorlog de neoclassicistische trend overheersend was.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch burgerhuis

Kapellestraat 17 (Oostende)
* Kapellestraat nr. 17. Neoclassicistisch rijhuis dat begin 20ste eeuw is bekleed met een gevelparement. In 1837 gebouwd op een kavel dat daarvoor in twee wordt gesplitst. Het rechthoekige hoofdvolume verandert gedurende de jaren niet van omvang, aan de aanbouw wordt, behalve kleine aanpassingen in 1857, 1908 en 1968, eveneens structureel niet zo veel veranderd. Sinds 1869 is het pand ei