Beschermd monument

Art-nouveauburgerhuis

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13973   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13973

Besluiten

Winkelpanden en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4384

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het art-nouveauburgerhuis.


Waarden

Art-nouveaupand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een pand waarvan de gevel een zuiver voorbeeld is van de art nouveau, een stijl die in de eerste jaren van de 20ste eeuw opduikt in de Oostendse architectuur. De toepassing van de vloeiende, zogenaamde zweepslaglijn in de borstweringen, de mooie gietijzeren leuningen en de gecementeerde band onder de kroonlijst, is daarbij kenmerkend.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een voor de Oostendse binnenstad zeldzaam pand met een artnouveaugevel. Het pand dateert uit 1907 en is naar uitwerking van het gevelparement architecturaal vernieuwend.
Als zijnde een geslaagde lokale interpretatie van de typisch Belgische zweepslagstijl. De art nouveau in Oostende is hoofdzakelijk een gevelarchitectuur die, net zoals bij de belle-époquegevels, de status van de opdrachtgever wil etaleren. De traditionele 19de-eeuwse planopbouw bestaande uit een gang waarlangs de belendende enfilade van kamers, blijft de norm.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van 20ste eeuw, een periode van commerciële hoogconjunctuur voor Oostende – 'Koningin der Badsteden' – als koninklijke en mondaine badstad.
Als zijnde een pand dat met zijn opvallende art-nouveaugevel een uiting wil zijn van de status van de eigenaars.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Art-nouveauburgerhuis

Kapellestraat 72 (Oostende)
* Kapellestraat nr. 72. Fraai art-nouveauhuis gebouwd in 1907 op een perceel dat vrijgemaakt en verdeeld wordt in twee smalle bouwpercelen. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005. Rijhuis van één travee en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak. Aangepaste begane grond waarboven gevelparement van gele siertegels, met een bekronende band van rode tegels met florale motieven onder