Beschermd monument

Kazernegebouw

Beschermd monument van 23-02-2001 tot heden

ID: 13975   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13975

Besluiten

Kazernegebouw, Leopoldplein, verdedigingsmuren en restanten van kazematten en wapenarsenaal
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 23-02-2001  ID: 3646

Beschrijving

Het voormalig kazernegebouw of militair hospitaal te Menen, is beschermd als monument.Waarden

Kazernegebouw of Militair hospitaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Dit voormalig militair hospitaal is een belangrijke getuigenis voor betekenis van Menen als vesting in de vorige eeuw. Het betreft een belangrijk onderdeel van de militaire infrastructuur, opgetrokken door de Hollandse bezetters (1815-1830) in de versterkte stad, welke Menen was op de grens met Frankrijk. Na de onafhankelijkheid bleef dit complex zijn militaire functie - als kazerne - een tijdlang vervullen.
Dit indrukwekkend, bomvrije gebouw met zijn specifieke structuur - de opeenvolging van de verscheidene bakstenen tongewelven steunend dito dikke muren - vormt een interessant document van krijgsbouwkunde uit de vorige eeuw.

sociaal-culturele waarde

Mede door zijn inplanting op bastion nummer 2 en door het voorliggende Leopoldsplein, is dit voormalig militair hospitaal-kazerne een beeldbepalend en structuurbepalend gebouw in het zuidwestelijk stadsgedeelte.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kazernegebouw met oefenplein

Leopoldplein 12 (Menen)
Voormalig kazernegebouw of militair hospitaal, behorend behoort tot de militaire infrastructuur van de Hollandse bezetting (1817-1830) en opgetrokken binnen bastion 2 van de versterking.