Beschermd monument

Wapenarsenaal

Beschermd monument van 23-02-2001 tot heden
ID: 13977   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13977

Besluiten

Kazernegebouw, Leopoldplein, verdedigingsmuren en restanten van kazematten en wapenarsenaal
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3646

Beschrijving

Het voormalig wapenarsenaal te Menen, is beschermd als monument.Waarden

Het wapenarsenaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit voormalig wapenarsenaal is een belangrijke getuigenis voor de betekenis van Menen als vesting in de vorige eeuw. Het betreft een belangrijk onderdeel van de militaire infrastructuur, opgetrokken door de Hollandse bezetters (1815-1830) in de versterkte stad, welke Menen was op de grens met Frankrijk. Dit gaaf bewaarde, bomvrije gebouw met zijn specifieke structuur - twee beuken onder bakstenen tongewelven - vormt een interessant document van krijgsbouwkunde uit de vorige eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wapenarsenaal

Vaubanstraat 22 (Menen)
* Vaubanstraat nr. 22. Voormalig wapenarsenaal, thans opslagplaats, beschermd als monument bij M.B. van 23 februari 2001. Militair gebouw opgetrokken tijdens het Hollandse bewind ca. 1820. Dieper in gelegen en haaks op de straat ingeplant gebouw op rechthoekige plattegrond. Rode baksteenbouw onder zadeldak, oorspronkelijk aarden dakbedekking gestut door een verhoogde bakstenen borstwerin