Wapenarsenaal

Beschermd monument van 23-02-2001 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Vaubanstraat
Locatie Vaubanstraat 22 (Menen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34027/333.1
  • OW001414

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wapenarsenaal

Vaubanstraat 22, Menen (West-Vlaanderen)

* Vaubanstraat nr. 22. Voormalig wapenarsenaal, thans opslagplaats, beschermd als monument bij M.B. van 23 februari 2001. Militair gebouw opgetrokken tijdens het Hollandse bewind ca. 1820. Dieper in gelegen en haaks op de straat ingeplant gebouw op rechthoekige plattegrond. Rode baksteenbouw onder zadeldak, oorspronkelijk aarden dakbedekking gestut door een verhoogde bakstenen borstwerin

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het voormalig wapenarsenaal te Menen, is beschermd als monument.

Waarden

Het wapenarsenaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit voormalig wapenarsenaal is een belangrijke getuigenis voor de betekenis van Menen als vesting in de vorige eeuw. Het betreft een belangrijk onderdeel van de militaire infrastructuur, opgetrokken door de Hollandse bezetters (1815-1830) in de versterkte stad, welke Menen was op de grens met Frankrijk. Dit gaaf bewaarde, bomvrije gebouw met zijn specifieke structuur - twee beuken onder bakstenen tongewelven - vormt een interessant document van krijgsbouwkunde uit de vorige eeuw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.