Beschermd monument

Distilleerderij Auguste Pede-Christiaens

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13979   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13979

Besluiten

Winkelpanden en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4384

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige distilleerderij Auguste Pede-Christiaens, meer bepaald het herenhuis met winkel aan de Ooststraat en het gebouw met burelen toegankelijk via de Straat zonder Einde.


Waarden

Voormalige distillerie Auguste Pede-Christiaens, meer bepaald de panden grenzend aan de Ooststraat en de Straat zonder Einde, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een opvallend handels- en wooncomplex gebouwd in 1916 binnen het oude dambordpatroon van Oostende, voorzien van twee mooi uitgewerkte gevels, waarbij gekozen werd voor een eclectische stijl met neobarokke inslag voor de ornamentiek en voor een bekleding met paarse geglazuurde baksteen, wat een invloed is van de art nouveau.
Als zijnde een handels- en wooncomplex dat door zijn architecturale vormgeving, en meer bepaald door de opvallende bekleding van de gevels, de aandacht wil vestigen op zijn economische activiteiten. Daarbij is ook aandacht besteed aan publicitaire opschriften op de gevel en aan een heel verzorgde uitwerking van de winkelpui.

historische waarde

Als zijnde een mooi en gaaf bewaard voorbeeld van een begin-20ste-eeuws handelspand, ingebed in het historische centrum van Oostende, dat gedurende een halve eeuw de distillerie en drankengroothandel van de familie Pede herbergde en nadien werd gebruikt door de coöperatieve S.E.O., die een belangrijke rol heeft gespeeld in de economische geschiedenis van Oostende.
Als zijnde een getuige van de historische evolutie in het uitbaten van een winkel en in het architectonisch vertalen van de commerciële functie.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, een periode van economische hoogconjunctuur in Oostende – 'Koningin der badsteden' – als koninklijke en mondaine badstad. In die context werden in de binnenstad van Oostende enkele straten ingericht als winkelstraat, waarbij zorg werd besteed aan de uitstraling van de handelszaak, door de uitwerking van een mooie winkelpui en aan de opvallende gevels.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Distilleerderij Auguste Pede-Christiaens

Ooststraat 62 (Oostende)
* Ooststraat nr. 62/ Straat Zonder Eind nr. 1. Voormalige distillerie "<italic>Auguste Pede-Christiaens</italic>". Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005. Historiek.Op het perceel van de distillerie staat begin 19de eeuw een pakhuis, eigendom van een Oostendse plafonneur. Na een verdeling van het geheel in drie woonhuizen, koopt Augustus Pede-Lauwereins, reder in Oostende, het m