Beschermd monument

Vakantiewoningen in cottagestijl met omheinde voortuinen

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13981   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13981

Besluiten

Interbellumarchitectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4382

Beschrijving

De vakantiewoningen in cottagestijl aan de Distellaan te Oostende zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de twee huizenrijen van respectievelijk drie (nummers 86-90) en vier (nummers 87-93) vakantiewoningen ontworpen door J. Gunst. De omheinde voortuinen zijn eveneens in de bescherming opgenomen, terwijl de achtertuinen niet tot de bescherming als monument behoren.Waarden

Het ensemble van twee tegenover elkaar liggende rijen huizen met inbegrip van de omheinde voortuintjes is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een getuige van een belangrijke stap in de geschiedenis van het kustplaatsje Mariakerke, dat zich in aansluiting met Oostende tijdens de Belle Epoque en het interbellum, ontwikkelt tot een toeristische badplaats.
Als zijnde een getuige van de stedenbouwkundige initiatieven die Koning Leopold II nam voor de uitbouw van Oostende, waarbij hij door het verplaatsen van de Koninklijke residentie een belangrijke impuls geeft aan de uitbouw van Mariakerke.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard ensemble van bescheiden interbellumvakantiehuizen in pittoreske cottagestijl met voortuintjes, een type dat het westelijke deel van de verkaveling van de badplaats Mariakerke oorspronkelijk kenmerkte.
Als zijnde een ensemble van rijhuizen waarin de invloed van de Engelse cottagestijl op interbellum-rijhuizen duidelijk af te lezen valt, namelijk in het afwisselende materiaalgebruik (veelkleurige baksteen, gepolychromeerde metselmortel, breuksteen), het aanbrengen van pseudovakwerk, het verzorgde houtwerk gekenmerkt door kleine roedeverdeling en het levendige dakenspel.
Als zijnde een gaaf bewaard ensemble van vakantiehuizen in cottagestijl, dat in het interbellum door architect Jules Gunst (Nieuwpoort) werd opgetrokken in de nieuwe verkaveling in Mariakerke.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een ensemble dat een goed beeld geeft van de oorspronkelijke bebouwing van een interbellumverkaveling in een badplaats aan de Noordzeekust, zijnde Mariakerke, getypeerd door straten met kleine vakantiehuizen in pittoreske cottagestijl.
Als zijnde een gaaf bewaard ensemble bestaande uit voorbeelden van een type vakantiewoning dat in het interbellum door projectontwikkelaars aan de Belgische Noordzeekust werd aangeboden aan toeristen met een eerder bescheiden budget. Aldus illustreren deze woningen een schakel in het verhaal van het kusttoerisme.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Ensemble van drie vakantiewoningen in cottagestijl

Distellaan 86, 88, 90 (Oostende)
* Distellaan nrs. 86-90. Gaaf bewaard samenstel van drie rijhuizen in pittoreske cottagestijl, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Gebouwd als ensemble aan de westkant van de Distellaan in 1932 door bouwkundige J. Gunst uit Nieuwpoort. Hij biedt de vakantiehuizen onmiddellijk te koop aan: in 1933 worden nrs. 86 en 88 verkocht aan resp. een handelaar en een fotograaf uit Namen. T


Ensemble van vier vakantiewoningen in cottagestijl

Distellaan 87, 89, 91, 93 (Oostende)
* Distellaan nrs. 87-93, pendant van het ensemble op nrs. 86-90, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/05. Pittoresk ensemble van vier rijhuizen in cottagestijl met huisnamen als "<italic>Duinengalm</italic>" (nr. 87), "<italic>Lili</italic>" (91) en "<italic>Lieve</italic>" (93), opgetrokken in repeterend schema. De huizen worden als ensemble van vakantiehuizen gebouwd op initiatief e